מס קניה – על מה תשלמו יותר

אדם מחשב את מס הקנייה שהוא צריך לשלם

מהו מס קניה

קנית אלכוהול? לרוויה. קנית סיגריות? לבריאות. קנית מכונית מיובאת? סע בזהירות. רק כדאי לדעת שאם אתה קונה את המוצרים האלה ומוצרים מסויימים אחרים, אתה משלם עליהם גם מס קניה הכלול כבר במחיר המלא לצרכן. מס קניה, מהו? מס קניה הוא מס צריכה עקיף, שעליך לשלם כשאתה קונה מוצר המוגדר בחוק כחייב במס כזה. המוצרים שתצטרך לשלם עליהם מס קנייה הם חלק מרשימה מצומצמת של מוצרים שיובאו לישראל או מוצרים שיוצרו מקומית.

למעשה, מס הקניה מצטרף למיסים אחרים המוטלים על ההוצאות שלך ולא על ההכנסות שלך, כגון מע"מ, מכס והיטלים שונים על יבוא. ניתן לומר, כי מס קניה הוא מס עקרוני שמוטל בעיקר על מוצרים בעלי השפעה שלילית (כלומר, עולים כסף למדינה בנזק שהם גורמים), כגון סיגריות, אלכוהול, דלק ורכב.