בדקו מה מדרגת המס שלכם וכמה תשלמו

המילה מס על מדרגות של כסף

מהן מדרגות מס

בהיותך שכיר אתה משלם מס הכנסה על כל הכנסותיך. סביר להניח ששמת לב לזה עד עכשיו. אבל על מנת שאחוז המס שאתה משלם יהיה מידתי ביחס למשכורת שאתה מקבל, רשויות המס במדינה קבעו מדרגות מס – המתאימות לכל רמת שכר את אחוז המס המנוכה ממנה באופן פרוגרסיבי (ישיר): דהיינו, ככל שרמת ההכנסה שלך גבוהה יותר, תשלם מס גבוה יותר – ולהפך: ככל שמשכורתך נמוכה יותר, תשלם אחוז מס נמוך יותר בהתאמה. המטרה ביצירת מדרגות מס הכנסה על ידי המדינה היא, למעשה, לצמצם פערים חברתיים על ידי יצירת סוג של שוויון מתקן בין השכבות השונות באוכלוסיה, ובעיקר מתוך מטרה להקל על השכבות החלשות יותר, המרוויחות משכורות נמוכות.

 

בישראל קיימות כיום שש מדרגות מס הכנסה המותאמות לשש רמות שכר שונות – מהנמוכה ביותר (שכר מינימום) ועד לשכר הגבוה ביותר המינימלי (שימו לב האיור נכון לשנת 2011, אבל גם כיום בשנת 2014, השינויים ברמה הגרפית שוליים, ומפורטים מטה בטבלה):

 

  • מדרגת המס הראשונה עומדת כיום על 10%, והיא מוטלת על שכר חודשי הנמוך מ-5,280 ש"ח.
  • מדרגת המס השניה עומדת כיום על 14%, והיא מוטלת על שכר חודשי העומד בין 5,281 ש"ח ל-9,010 ש"ח.
  • מדרגת המס השלישית עומדת כיום על 21%, והיא מוטלת על שכר חודשי העומד בין 9,011 ש"ח ל-14,000 ש"ח.
  • מדרגת המס הרביעית עומדת כיום על 31%, והיא מוטלת על שכר חודשי העומד בין 14,001 ש"ח ל-20,000 ש"ח.
  • מדרגת המס החמישית עומדת כיום על 34%, והיא מוטלת על שכר חודשי העומד בין 21,001 ש"ח ל-41,830 ש"ח.
  • מדרגת המס השישית עומדת כיום על 48%, והיא מוטלת על שכר חודשי העולה על 41,830 ש"ח.
  • מדרגת המס העליונה עומדת על 50% ומוטלת על שכר הגבוה מ 67,630.

עם זאת, חשוב לדעת כי עד שנת 2010 הורדו מדרגות המס באחוז אחד נוסף מדי שנה, בעקבות תיקון בפקודת מס הכנסה, כך שעד שנה זו מדרגות המס עמדו על 10%; 14%; 21%; 28%; 32% ו-44% בהתאמה.

קיבלתי העלה של אלף שקלים. כמה מס אני אשלם מתוך זה?

אכן אם קיבלת העלאה של אלף שקלים, לא באמת תקבל "לנטו" עוד אלף שקלים. כעשרה אחוזים מזה יורדים לביטוח לאומי ומס בריאות, ובנוסף למס הכנסה יורדים לפי הטבלה הבאה:

הרווחתי לפני ההעלאה
מתוך האלף שקיבלתי אתן למס הכנסה מתנה של
ואשאר עם… (להוריד עוד כמאה שקלים על מס בריאות וביטוח לאומי)
5,000
128.8
871.2
6,000
140
850
7,000
140
850
8,000
140
850
10,000
210
790
12,000
210
790
15,000
310
690
20,000
340
660
42,000
480
520