כמה מס רכישה תשלמו והאם אתם זכאים לפטור? בדקו

ספר של חוקי מיסים

לפני רכישת דירה בדוק האם אתה זכאי לפטור או הנחה במס רכישה

אם רכשת דירה, משרד, חנות, מגרש או כל נכס אחר – יהיה עליך לשלם מס רכישת דירה – המכונה גם מס רכישה, אשר יתווסף לסכום שעליך לשלם לגורם ממנו אתה רוכש את הנכס. את המס יהיה עליך לשלם על פי מדרגות מס רכישה, המחושבות בהתאם לסוג וגובה העסקה, והמועבר לרשויות המס בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין. בפועל, תשלום מס הרכישה פוטר אותך כקונה מתשלום מיסים נוספים בגין רישום והעברת בעלות על הנכס בטאבו. למעשה, ללא מס הרכישה לא יחול תוקף חוקי על הליך המכירה ולא יתאפשר לך להעביר את הנכס על שמך בטאבו.

האם הנכס שלך נועד למגורים? אם לא מדרגות מס הרכישה יקבעו אוטומטית

הדבר הראשון שרשויות המס ירצו לדעת הוא האם הנכס שרכשת נועד למגורים או לא. במידה ורכשת נכס שאינו דירת מגורים – כגון בית עסק, חנות, משרד וכדומה – יהיה עליך לשלם מס רכישה של 5% מערך הדירה. כלל זה חל גם במקרים בהם רכשת דירת מגורים אותה בכוונתך להסב לבית עסק.
במידה ורכשת דירת מגורים המס שתשלם יחושב כמס מדורג, המתעדכן אחת לשלושה חודשים בהתאם למדד המכונה "מדד שרותי דיור בבעלות הדיירים". תנאי הרכישה ופרמטרים נוספים אחרים שיפורטו בהמשך ישפיעו אף הם על דרוג המס שיהיה עליך לשלם.
לבדיקה כמה עליך לשלם לפי שווי הדירה קרא על מדרגות מס רכישה

מה קורה אם בבעלותך נכסים נוספים

אם בבעלותך דירה או דירות נוספות יהיה עליך לשלם מס רכישה מדורג במדרגות של 3.5% על חציה הראשון של הרכישה ושל 5% על חציה השני של הרכישה – כלומר, ללא מדרגת הפטור של 0%. אלא שבמקרה זה, אם תמכור את אחד הנכסים שבבעלותך במהלך 24 החודשים שלאחר רכישת הנכס האחרונה שלך תוכל להחשב כמי שרכש דירה יחידה, ולפיכך לקבל את מדרגת הפטור המוענקת לך על פי חוק.
במידה ואתה מוכר דירה ורוכש דירה אחרת בשווי דומה מס הכנסה מעניק לך הנחה של עד 50% בתשלום מס רכישה. במקרה בו תקבל דירה מקבלן בתמורה לדירה שתפנה (רכישה המכונה גם רכישה במסגרת פינוי-בינוי) תהיה פטור לחלוטין ממס רכישה.

למי מגיעות הנחות על מס רכישה

רשויות המס מכירות בשלוש אוכלוסיות עיקריות כזכאיות להנחה בשיעור של 0.5% במדרגת מס רכישה:
  1. אוכלוסיות בעלות נכות פיזית כלשהי, המוכרים כנכים במוסד לביטוח לאומי
  2. משפחות שכולות ונפגעות פעולות איבה, בכלל זה ניצולי שואה, אלמנות, יתומים (עד גיל 40) ואחים שכולים
  3. עולים חדשים שעלו לארץ לפני לא יותר מ-7 שנים, כאשר במניין השנים לא נחשבות שנות שרות בשרות חובה בצה"ללמעשה, עולה חדש זכאי להקלה בתשלום מס רכישה בשני מקרים:כאשר הוא רוכש דירה או קרקע עליה יבנה נכס לצרכי מגורים, ובמקרה השני כאשר הוא רוכש בית עסק או קרקע לצורך הקמת בית עסק – בתנאי שהוא או בני משפחתו יעבדו בבית העסק.

תנאים נוספים להפחתת מס רכישה:

  • אם קיבלת דירה במתנה מקרוב משפחה (הורה, אח, או בן), יהיה עליך לשלם מס רכישה במדרגה  מופחתת בגובה שליש בלבד ממדרגת מס הרכישה הרגילה.  לדוגמא, אם מדובר בדירה בשווי 1,200,000 ש"ח, במקום לשלם מס רכישה של 4027 ש"ח, תשלם רק שליש מהסכום 1034 ש"ח
  • אם העברת בעלות על דירה לזוגתך מנישואין אשר מתגוררת עמך באותה דירה – זוגתך תהיה פטורה ממס רכישה. לעומת זאת, אם העברת את הבעלות על הדירה לזוגתך אך היא מתגוררת בפועל בבית אחר – יהיה עליה לשלם מס רכישה במדרגה מופחתת בגובה שליש ממס הרכישה הרגיל
  • במידה וקיבלת דירה במתנה מגורם שאין לו קרבה משפחתית אליך, יהיה עליך להעריך את השווי הריאלי של הדירה, ולאחר שהערך הנקוב יאושר על ידי נציג מס הכנסה, יהיה עליך לשלם מס רכישה רגיל על פי המדרגות שפורטו מעלה

טיפים לפני שאתה רוכש דירה

אם אתה רוכש דירה מקבלן, ודא שאין לו חובות מול רשויות המס אשר עלולות לגרום לכך שלא יתאפשר לך להעביר את הנכס על שמך בטאבו. באותה מידה, אם רכשת דירה מיד שנייה רצוי שתוודא שאין לבעל הנכס חבות קיימת בגין הדירה שנותרו לו מן העבר, אשר עלולה ליצור אף היא קשיים ברישום הדירה בטאבו.
טיפ לאחר שרכשת דירה:
במידה ורכשת דירה יהיה עליך להצהיר בפני רשויות המס על הרכישה בתוך 30 ימים.
במידה ואתה רוצה למכור את הדירה שרכשת קרא על מס שבח ועל מיסוי מקרקעין