כמה מס רכישה תשלמו והאם אתם זכאים לפטור? בדקו

ספר של חוקי מיסים

לפני רכישת דירה בדוק האם אתה זכאי לפטור או הנחה במס רכישה

אם רכשת דירה, משרד, חנות, מגרש או כל נכס אחר – יהיה עליך לשלם מס רכישת דירה – המכונה גם מס רכישה, אשר יתווסף לסכום שעליך לשלם לגורם ממנו אתה רוכש את הנכס. את המס יהיה עליך לשלם על פי מדרגות מס רכישה, המחושבות בהתאם לסוג וגובה העסקה, והמועבר לרשויות המס בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין. בפועל, תשלום מס הרכישה פוטר אותך כקונה מתשלום מיסים נוספים בגין רישום והעברת בעלות על הנכס בטאבו. למעשה, ללא מס הרכישה לא יחול תוקף חוקי על הליך המכירה ולא יתאפשר לך להעביר את הנכס על שמך בטאבו.

האם הנכס שלך נועד למגורים? אם לא מדרגות מס הרכישה יקבעו אוטומטית

הדבר הראשון שרשויות המס ירצו לדעת הוא האם הנכס שרכשת נועד למגורים או לא. במידה ורכשת נכס שאינו דירת מגורים – כגון בית עסק, חנות, משרד וכדומה – יהיה עליך לשלם מס רכישה של 5% מערך הדירה. כלל זה חל גם במקרים בהם רכשת דירת מגורים אותה בכוונתך להסב לבית עסק.
במידה ורכשת דירת מגורים המס שתשלם יחושב כמס מדורג, המתעדכן אחת לשלושה חודשים בהתאם למדד המכונה "מדד שרותי דיור בבעלות הדיירים". תנאי הרכישה ופרמטרים נוספים אחרים שיפורטו בהמשך ישפיעו אף הם על דרוג המס שיהיה עליך לשלם.
לבדיקה כמה עליך לשלם לפי שווי הדירה קרא על מדרגות מס רכישה