קרנות פנסיה – המדריך השלם

זוג בפנסיה מקבל הסבר על הקרן שלהם

קרנות פנסיה – מה זה בכלל קרן פנסיה?

קרנות פנסיה הינן שילוב בין ביטוח לאפיק חיסכון לטווח ארוך שהממשלה מעודדת אותנו לחסוך בו. התשלומים לקרנות פנסיה מופרשים לרוב על ידי המעסיק והעובד יחדיו בקופה מיוחדת שנשמרת עד צאתו של העובד לגמלאות. קרנות פנסייה הינן סוג אחד של חיסכון פנסיוני אשר תחליפיו הידועים הינם קופות גמל וביטוחי מנהלים. לאחר חקיקה בנושא (חוק פנסיה חובה) הצטרפו מוטבים רבים לחיסכון בקרנות הפנסיה.

פנסית זקנה

פנסיית זקנה משולמת לעמית עם צאתו לגמלאות ו"עד 120". מטרת החיסכון לקרנות פנסיה היא להעניק לגמלאי קצבה חודשית קבועה בעת צאתו לגמלאות (שהרי אינו נהנה ממשכורת עוד). את ההפרשות לפנסייה אנו עושים בצעירותנו והסכום שנחסך נצבר וצובר ריבית עד פרישתנו.

פנסית נכות

פנסית נכות משולמת לעמית אם אירעה לו תאונה או שהוא סובל ממחלה הפוגעים ביכולת ההשתכרות שלו. פנסית נכות ניתנת לתקופה קצובה ועד להחלמתו של העמית, או עם יציאתו לגמלאות (אז היא מוחלפת בפנסית זקנה). ניתן לקבל פנסית נכות מלאה או חלקית בהתאם למידת הפגיעה בעמית.

פנסית שארים

פנסית שאירים ניתנת למשפחת העמית אם חלילה הוא נפטר. פנסית שארים מוענקת לילדי העמית עד גיל 18 או 21 אלא אם הוגדרו יתומים שאינם יכולים לדאוג לפרנסתם.

פנסיה צוברת

פנסיה צוברת כשמה כן היא: צוברת את הכספים שאנו מפרישים אליה אט אט במשך השנים (כספי המעביד והעובד גם יחד).

פנסיה תקציבית

פנסייה תקציבית, היא פנסיה אשר הכספים בה מגיעים מתוך התקציב של הארגון המעסיק ואינם נלקחים ממשכורתו של העובד. סוג פנסיה זו עובר מן העולם עקב הנטייה של ארגונים להיכנס לחובות ולא לעמוד בתקציב שהוגדר להם.

קרנות פנסיה ותיקות

קרנות פנסיה ותיקות הן קרנות שפועלות טרם לחודש ינואר 1995, כלומר לפני הרפורמה בקרנות הפנסיה. לקרנות אלו לא ניתן להצטרף עוד ולכן לא נפרט עליהן.

קרנות פנסיה חדשות

קרנות פנסיה חדשות נדרשות לקיים מספר תנאים שיבטיחו את יציבותן הכלכלית. 30% מכספי הקרנות מושקעים באג"ח מיועדות הנותנות תשואות של 4.86% בשנה.  קרנות פנסיה חדשות הינן מסוג תכנית פנסיה מקיפה, כלומר הן כוללות פנסיית זקנה וגם כיסויים ביטוחיים לנכות או מוות.
דמי ניהול בקרנות פנסיה חדשות מגיעים עד לגובה של 6% מההפקדות החודשיות ועד 0.5% מהסכומים שנצברו בקרנות לאורך השנים.
 

קרנות פנסיה כלליות

בקרנות פנסיה כלליות לא ניתן להשקיע את כספי המבוטחים באג"ח מיועדות וכל הכסף מושקע בשוק החופשי.
קרנות פנסיה חדשות הינן מסוג תכנית פנסייה יסוד. כלומר, הן לא כוללות פנסיית נכות ושארי מבוטח. דמי הניהול בקרנות פנסיה כלליות מגיעים עד לגובה של 2% מכספי הצבירה.

חוק פנסיה חובה

חוק פנסיה חובה מעניק לראשונה בישראל פנסיה לציבור עצום של אוכלוסיה שלא קיבל זכות זו ממעסיקיו בעבר. החוק חל רק על עובדים אשר לא היו להם קרנות פנסיה קודם לכן.
ההפרשות לקרנות פנסיה תחת החוק החדש בנויות ממדרגות אשר הולכות וגדלות עם השנים אשר מתחילות בשנים וחצי אחוזים משכר העובד בשנת 2008 וגדלות עד לגובה של 15% משכרו בשנת 2013 (גידול במדרגות של שנים וחצי אחוזים מדי שנה).
העובד יכול לבחור להפקיד את כספיו בקופות גמל במקום בקרנות פנסיה, אך עליו לבחליט ולהודיע למעסיקו תוך שישים יום מקבלתו לעבודה, אחרת יפריש לו המעסיק את הסכומים לקרן פנסיה מקיפה חדשה.

השוואה בין קרנות פנסיה

השוואה בין קרנות פנסיה צריכה לכלול כמה פרמטרים מרכזיים:
 • השוואת תשואות קרנות הפנסיה
 • השוואת דמי הניהול אשר גובות קרנות הפנסיה מהעמיתים
 • החוסן הכלכלי של קרנות הפנסיה
 • החשיפה לסיכון של קרנות הפנסיה (נמדד לפי סטיית התקן של תיק ההשקעות)
 • מדיניות החיתום של קרנות הפנסיה (משפיעה על פרופיל המבוטחים – להזכירכם בהיטוח בקרנות פנסייה הינוה ביטוח הדדי, כלומר מטרתכם שיתקבלו לקרן שלכם אנשים בריאים ומאריכי חיים).
 • רמת השירות של הקרן (חשוב במיוחד במקרים שנדרשים לבקש פנסיית זקנה, נכות וכו')
למידע נוסף ומפורט קראו המאמר השוואת קרנות פנסיה

איך לבחור קרן פנסיה

לבחור לפי השירות – בדקו את רמת ה'ידידותיות למשתמש' של קרנות הפנסיה השונות. שאלו חברים המבוטחים בקרנות, ראו את המדריכים של הקרנות ואתרי האינטרנט שלהן וכדומה.

לבחור לפי רמת הסיכון – בדקו את תנודתיות תשואות הקרן בשנים האחרונות, בדקו את מדיניות החיתום שלה (את מי היא מקבלת כחבר), בדקו את יציבותה הפיננסית.

לבחור לפי תשואה – בדקו מהי התשואה הכוללת שעשתה הקרן בשנים האחרונות ובשנה האחרונה בפרט. בדוק מהם דמי הניהול שגובה הקרן מעמיתה וחשבו את התשואה נטו (תשואה כוללת פחות דמי ניהול)

למה אנחנו?

 • תמיד מעודכן
  המידע חדש ומתעדכן באופן תדיר
 • 100% אמינות
  מיטב יועצי הפנסיה הקיימים היום בענף
 • חיסכון משמעותי
  הגולשים שלנו חסכו עד עכשיו מעל 200 אש"ח!

לקבלת הצעה לקרן פנסיה

לקוחותינו מספרים

 • עמוס רובי 15.8.2016
  לאחר מעבר בין עבודות לא ההייתי בטוח באיזו קרן פנסיה כדאי לי להמשיך. היועץ מהאתר עזר לי מאוד להבין במה כדאי לי לבחור
  צלמית תמונת פרופיל
 • מנשה 6.7.2015
  בתור עצמאי תמיד התלבטתי בנושא הפשרות לפנסיה, קובי היועץ מהאתר עזר לי להבין את כל האופציות של בתור עצמאי.
  צלמית תמונת פרופיל
 • דוד 17.3.2016
  לאחר משבר כלכלי שחוויתי רציתי לפדות את קרן הפנסיה שלי, הנושא הזה לא היה פשוט לביצוע אבל בזכות יועצי האתר קיבלתי את מה שמגיע לי
  צלמית תמונת פרופיל