קרנות פנסיה – המדריך השלם

זוג בפנסיה מקבל הסבר על הקרן שלהם

קרנות פנסיה – מה זה בכלל קרן פנסיה?

קרנות פנסיה הינן שילוב בין ביטוח לאפיק חיסכון לטווח ארוך שהממשלה מעודדת אותנו לחסוך בו. התשלומים לקרנות פנסיה מופרשים לרוב על ידי המעסיק והעובד יחדיו בקופה מיוחדת שנשמרת עד צאתו של העובד לגמלאות. קרנות פנסייה הינן סוג אחד של חיסכון פנסיוני אשר תחליפיו הידועים הינם קופות גמל וביטוחי מנהלים. לאחר חקיקה בנושא (חוק פנסיה חובה) הצטרפו מוטבים רבים לחיסכון בקרנות הפנסיה.

פנסית זקנה

פנסיית זקנה משולמת לעמית עם צאתו לגמלאות ו"עד 120". מטרת החיסכון לקרנות פנסיה היא להעניק לגמלאי קצבה חודשית קבועה בעת צאתו לגמלאות (שהרי אינו נהנה ממשכורת עוד). את ההפרשות לפנסייה אנו עושים בצעירותנו והסכום שנחסך נצבר וצובר ריבית עד פרישתנו.

פנסית נכות

פנסית נכות משולמת לעמית אם אירעה לו תאונה או שהוא סובל ממחלה הפוגעים ביכולת ההשתכרות שלו. פנסית נכות ניתנת לתקופה קצובה ועד להחלמתו של העמית, או עם יציאתו לגמלאות (אז היא מוחלפת בפנסית זקנה). ניתן לקבל פנסית נכות מלאה או חלקית בהתאם למידת הפגיעה בעמית.

פנסית שארים

פנסית שאירים ניתנת למשפחת העמית אם חלילה הוא נפטר. פנסית שארים מוענקת לילדי העמית עד גיל 18 או 21 אלא אם הוגדרו יתומים שאינם יכולים לדאוג לפרנסתם.