השוואת קרנות פנסיה – איך משווים ומה חשוב לבדוק

צנצנת עם חסכון כמטפורה לקרן השתלמות

השוואת קרנות פנסיה – הבסיס לבחירה בין קרנות פנסיה

כאשר אתם מפקידים את כספכם בקרן פנסיה, אתם מקווים שהכסף הזה לא ישכב סתם כך בחשבון וינמנם עד שתגיעו לגיל פרישה, אלא יצבור רווחים גבוהים ויעניק לכם תשואה נאה (בדומה לחסכונות אחרים שאתם מפקידים עצמאית בבנק). לכן, השוואה של תשואות קרנות פנסיה ממש חשובה עבורכם. חשבו על כך: רבע אחוז תשואה שנתית יותר לקרן אחת על פני השנייה הופך ברבות השנים לעשרות אלפי שקלים בחיסכון שלכם! אז בואו תתחילו להשוות בין קרנות הפנסיה, ולבחור את זו המתאימה לכם ביותר.


כיצד צריכה להתבצע השוואת קרנות פנסיה?

השוואה בין קרנות פנסיה הינה פשוטה בתיאוריה וקצת יותר מורכבת במציאות. מה אנחנו רוצים מקרן פנסיה? אנחנו רוצים שהיא תיתן לנו תשואה גבוהה, כלומר שכספי הפנסיה שלנו ילכו ויגדלו, ואנחנו רוצים שהיא תעשה את זה בזול, כלומר שדמי הניהול עבור המשימה הזו שלקחה על עצמה לא יהיו גבוהים ולא ישחקו לנו את התשואה שהיא יצרה. כאמור, זה מעט יותר מורכב, במיוחד בחישוב התשואה המורכבת מכמה מדדים.

השוואת תשואות קרנות פנסיה

בכדי לבצע השוואת תשואות קרנות פנסיה יש להבין ממה מורכבת התשואה של הקרנות. התשואה של קרנות פנסיה מורכבת ממספר מרכיבים:
 • תשואה שמשיגות קרנות פנסיה על אג"ח מיועדות – זוהי התשואה הקבועה והידועה מראש ולכן אין כאן הבדל עקרוני בין קרנות פנסיה שונות
 • תשואה על שאר ההשקעות החופשיות שהקרנות מבצעות – זוהי תשואה הקשורה במיומנות של מנהלי הקרן וגם בהרבה מזל. קרנות פנסיה שמשקיעות את כספי המבוטחים באפיקים מוצלחים יניבו תשואה טובה יותר
 • עודף או גירעון אקטוארי – קרנות פנסיה מנהלות סיכונים. הן מקבלות מבוטחים לפי תנאים מסוימים, אחראיות על בדיקה של תביעות (האם באמת נגרם נזק למבוטח שבשלו אינו יכול לעבוד עוד והוא זכאי לקצבת נכות, למשל) ועוד. עקרונית, האינטרס שלכם הינו להיות בקרן שניהול הסיכונים שלה הוא הטוב ביותר ואשר מבוטחיה הם בריאים תמיד ולעולם אינם נפטרים. אך אליה וקוץ בה כי קרן שתנאי הקבלה אליה קשיחים מאוד, עשויה לא לקבל אתכם אליה. קרן אשר נראה לכם כי היא מערימה קשיים על קבלת קצבאות גם במקרים מוצדקים, טובה לכם כל עוד אתם בריאים, אך מה יקרה במצב שתזדקקו אתם לקצבה. בכל מקרה אין כאן נכון או לא נכון, הפרמטר הוודאי היחיד החשוב הוא שהקרן תבצע מלאכתה נכונה, תנהל סיכונים ברמה טובה ותעניק רק למי שמגיע לו את ההטבות שזכאים להן מבוטחי קרנות פנסיה.
 • תשואה דמוגרפית – בניגוד לעודף או לגיראון האקטוארי שהוצג למעלה, תשואה דמוגרפית מחושבת אחת לחודש ולא אחת לשנה וכוללת ניהול סיכוני מוות ואובדן כושר עבודה של המבוטחים, אך אינה כוללת ניהול סיכוני תוחלת החיים של הפנסיונרים.

השוואת דמי ניהול של קרנות פנסיה שונות

כאמור, החברה המנהלת את קרן הפנסיה יכולה לגבות מהמבוטחים בקרן פנסיה חדשה דמי ניהול בגובה של עד שישה אחוזים מההפקדות החודשיות ועד חצי אחוז מהכספים שנצברו בחשבונו, ובקרן פנסיה כללית דמי הניהול הינם מכספי הצבירה בלבד ומגיעים עד לגובה של שני אחוזים. יחד עם זאת, קרנות פנסיה יכולות להוזיל את דמי הניהול וכך החיסכון שלכם בדמי הניהול מצטרף למעשה לחיסכון הפנסיוני שלכם שהולך וגדל.

פנסיהנט – המערכת להשוואת קרנות פנסיה של משרד האוצר

משרד האוצר במסגרת מאמציו הראויים להערכה לסייע לאזרח בתחומי הצרכנות הפיננסית, השיק מערכת הקרויה פנסיהנט המאפשרת השוואת קרנות פנסיה חדשות וכלליות.
במערכת פנסיהנט ניתן למצוא מהן תשואות קרנות הפנסיה החדשות ולהשוות בין הקרנות השונות וכן מול מדדים שונים לתקופות שונות.

אילו דברים כדאי למדוד במערכת פנסיהנט?

תשואת קרנות הפנסיה לאורך שנים – קרן פנסיה היא עסק לשנים ארוכות, לכן כדאי לבדוק מה התשואה שמשיגות קרנות פנסיה שונות לאורך שנים. השוואה של קרן פנסיה אחת לאחרת לרוב נעשית על בסיס השוואה של תקופה זהה. אין הגיון בהשוואה של קרן פנסיה ותשואתה בשנת 2009 לקרן פנסיה אחרת ותשואתה בשנת 2008 שהיו שנים שונות ותנאי השוק בהן היו שונים.

 
תשואת קרנות הפנסיה לתקופה האחרונה – קרנות פנסיה מנוהלות על ידי אנשים ואנשים נוטים להחליף עבודה, לנסוע לחופשות ארוכות וכו'. ייתכן שאת התשואות היפות שרשמה הקרן בשנים האחרונות ניתן לייחס למנהל דומיננטי שעזב וכעת לא ברור אם הקרן תצליח לשחזר את התשואות הללו בלעדיו. השוואת תשואות קרנות פנסיה לפרק זמן קצר של חודש או כמה חודשים, נותנת פרספקטיבה זו. חשוב לזכור שלעתים אירוע שוק משפיע באופן חד על ביצועי קרנות פנסיה בטווח קצר אבל הוא לא משמעותי בטווח ארוך ולכן חישוב תשואת קרנות פנסיה לטווח קצר עלול להטעות.
תשואת קרנות פנסיה בהשוואה למדדים עיקרים – כאמור חיסכון פנסיוני כיום דומה יותר ויותר לאפיקי חיסכון אחרים, שכן ניתן לקרנות פנסיה להשקיע באפיקים רחבים (הגם תחת מגבלות שונות). על כן יש הגיון בהשוואה מול מדדים אחרים דוגמת מדד המניות, מדד הדולר או מדד אג"ח. שימו לב שקרן פנסיה תציג במקרים רבים תשואה שונה מאשר שוק ההון. הבורסה הפכפכה מאוד וגם שערי המט"ח משתנים במהירות רבה. אנחנו לא רוצים שכספי הפנסיה שלנו יסבלו מתנודתיות כזו רבה ולכן אנחנו נרצה לראות כי בתקופות של ירידה בשוק ההון, קרן הפנסיה שלנו מראה יציבות יחסית ונלמד לחיות עם כך שבתקופות של נסיקת הבורסה, קרן הפנסיה שלנו תציג עלייה מתונה בהרבה.
לסיכום, השוואה של קרן פנסיה אחת מול קרן אחרת או השוואה של קרן פנסיה אל מול מדדים עיקריים הופכת קלה באמצעות המערכת.
 

פרמטרים נוספים בביצוע השוואת קרנות פנסיה

כאמור, כל מה שאנחנו רוצים מקרן פנסיה הוא שהיא תביא לנו תשואה גבוהה ותגבה מאיתנו דמי ניהול קטנים כדי שתוכל להעניק לנו פנסיית זקנה מכובדת. אך אנחנו גם רוצים שבמקרה שחלילה ניפצע או נסבול ממחלה, היא תהיה מסוגלת להעניק לנו את מה שהתחייבה עליו: קצבת נכות ואובדן כושר עבודה, וכן במקרה של מוות שמשפחתנו תקבל את קצבת השארים. על כן אנו צריכים לחשוב מה עשוי להשפיע על יכולתה של קרן פנסיה לעמוד בהתחייבויותיה אלינו, ובכך לכלול עוד מספר פרמטרים:
 • הגב הפיננסי של קרן הפנסיה – האם זוהי קרן קטנה או גדולה, האם בעליה הם גוף גדול ובעל איתנות פיננסית
 • מספר העמיתים  בקרן וחלוקתם למבוטחים פעילים, לא פעילים ופנסיונרים – ככל שיש יותר עמיתים, כך הסיכון מתפזר יותר. נתון זה דומה לנתון של גודל הקרן הקשור במספר העמיתים שחברים בה ובגובה הפרשותיהם.
 • זהות מנהלי הקרן – האם הם מנוסים, האם הם מוערכים בתעשייה.
 • סטיית התקן של תיק ההשקעות של הקרן – סטיית התקן מציגה עד כמה נטלה החברה סיכון בכדי להשיג את התשואה שהיא מראה. סטיית תקן גבוהה מעידה על חשיפה לסיכון גבוהה, שאולי לא מתורגמת מיידית לתשואה נמוכה, אך עלולה להציג כזו בהמשך.
 • מדיניות החיתום של קרן הפנסיה – מי מתקבל לקרן ובאילו תנאים.
 • שיעור המבוטחים המקבלים קצבת נכות מבין מבוטחי הקרן – נתון זה מעיד על מדיניות ניהול הסיכונים של החברה והיעתרותה לפניות. כמבוטחים בריאים נרצה שאחוז זה יהיה נמוך ובעת צרה נרצה ההיפך. יש קרנות המתהדרות בפרופיל מבוטחים שאינו ברמת סיכון גבוהה (פקידים וכו') לעומת קרנות המתאפיינות בפרופיל סיכון גבוה של מבוטחים (שוטרים, עובדי עבודות מלאכה וכדומה).
 • שיעוור המבוטחים המקבלים קצבת זקנה וגיל ממוצע של מבוטחים – נתונים אלו משליכים על ההפרשות שהקרן צריכה להעניק למבוטחיה הן נוכחיות והן צפויות.
 • תנאים לקבלת פנסיית נכות – יש שוני בין הקרנות השונות בהגדרה של נכות ונכות סיעודית לצורך קבלת פנסיית נכות. יש קרנות פנסיה שנצמדות להגדרות הביטוח הלאומי ויש קרנות אשר התנאים בהן שונים (לרוב מחמירים יותר).
 • גובה השכר הקובע את קצבת הנכות והשארים – יש קרנות אשר קובעות לפי שלושת החודשים האחרונים ויש קרנות המכניסות גם חישוב של שכר ממוצע בשנה או שנתיים שלפני המחלה או הפציעה.
 • תנאים במקרים מיוחדים – אילו הם תנאים שונים שכדאי לבדוק לגבי המקרה הספציפי שלכם, למשל האם בן מאומץ נחשב לפנסיית שארים או לא וכדומה.

 

השוואת קרנות פנסיה הינה הבסיס לבחירה נבונה שתשפיע על הגמלה שלכם לשנים ארוכות

לסיכום, השוואת קרנות פנסיה היא הבסיס לבחירה בין קרנות פנסיה שונות והיא חשובה בכדי לחסוך לכם כסף רב אשר יכול להצטבר כדמי ניהול עודפים או לרדת לטמיון בהשקעה גרועה אצל מנהלי הקרנות. אך עדיף שיתפח בחיסכון הפנסיוני שלכם, בשל השוואת קרנות פנסיה נכונה שביצעתם.
קראו גם על חוק פנסיה חובה או על בחירת קרן פנסיה

אם אתם רוצים שקרנות הפנסיה יתאמצו להשיג אתכם ולא הפוך, מלאו טופס באתר ותוכלו פעמים רבות להשיג הצעה טובה יותר, שכן האתר מתווך ביניכם לכמה קרנות פנסיה ויוצר כך תחרות. מלאו פרטיכם כעת

למה אנחנו?

 • תמיד מעודכן
  המידע חדש ומתעדכן באופן תדיר
 • 100% אמינות
  מיטב יועצי הפנסיה הקיימים היום בענף
 • חיסכון משמעותי
  הגולשים שלנו חסכו עד עכשיו מעל 200 אש"ח!

לקבלת הצעה לקרן פנסיה

לקוחותינו מספרים

 • עמוס רובי 15.8.2016
  לאחר מעבר בין עבודות לא ההייתי בטוח באיזו קרן פנסיה כדאי לי להמשיך. היועץ מהאתר עזר לי מאוד להבין במה כדאי לי לבחור
  צלמית תמונת פרופיל
 • מנשה 6.7.2015
  בתור עצמאי תמיד התלבטתי בנושא הפשרות לפנסיה, קובי היועץ מהאתר עזר לי להבין את כל האופציות של בתור עצמאי.
  צלמית תמונת פרופיל
 • דוד 17.3.2016
  לאחר משבר כלכלי שחוויתי רציתי לפדות את קרן הפנסיה שלי, הנושא הזה לא היה פשוט לביצוע אבל בזכות יועצי האתר קיבלתי את מה שמגיע לי
  צלמית תמונת פרופיל