השוואת קרנות פנסיה – איך משווים ומה חשוב לבדוק

צנצנת עם חסכון כמטפורה לקרן השתלמות

השוואת קרנות פנסיה – הבסיס לבחירה בין קרנות פנסיה

כאשר אתם מפקידים את כספכם בקרן פנסיה, אתם מקווים שהכסף הזה לא ישכב סתם כך בחשבון וינמנם עד שתגיעו לגיל פרישה, אלא יצבור רווחים גבוהים ויעניק לכם תשואה נאה (בדומה לחסכונות אחרים שאתם מפקידים עצמאית בבנק). לכן, השוואה של תשואות קרנות פנסיה ממש חשובה עבורכם. חשבו על כך: רבע אחוז תשואה שנתית יותר לקרן אחת על פני השנייה הופך ברבות השנים לעשרות אלפי שקלים בחיסכון שלכם! אז בואו תתחילו להשוות בין קרנות הפנסיה, ולבחור את זו המתאימה לכם ביותר.


כיצד צריכה להתבצע השוואת קרנות פנסיה?

השוואה בין קרנות פנסיה הינה פשוטה בתיאוריה וקצת יותר מורכבת במציאות. מה אנחנו רוצים מקרן פנסיה? אנחנו רוצים שהיא תיתן לנו תשואה גבוהה, כלומר שכספי הפנסיה שלנו ילכו ויגדלו, ואנחנו רוצים שהיא תעשה את זה בזול, כלומר שדמי הניהול עבור המשימה הזו שלקחה על עצמה לא יהיו גבוהים ולא ישחקו לנו את התשואה שהיא יצרה. כאמור, זה מעט יותר מורכב, במיוחד בחישוב התשואה המורכבת מכמה מדדים.

השוואת תשואות קרנות פנסיה

בכדי לבצע השוואת תשואות קרנות פנסיה יש להבין ממה מורכבת התשואה של הקרנות. התשואה של קרנות פנסיה מורכבת ממספר מרכיבים:
  • תשואה שמשיגות קרנות פנסיה על אג"ח מיועדות – זוהי התשואה הקבועה והידועה מראש ולכן אין כאן הבדל עקרוני בין קרנות פנסיה שונות
  • תשואה על שאר ההשקעות החופשיות שהקרנות מבצעות – זוהי תשואה הקשורה במיומנות של מנהלי הקרן וגם בהרבה מזל. קרנות פנסיה שמשקיעות את כספי המבוטחים באפיקים מוצלחים יניבו תשואה טובה יותר
  • עודף או גירעון אקטוארי – קרנות פנסיה מנהלות סיכונים. הן מקבלות מבוטחים לפי תנאים מסוימים, אחראיות על בדיקה של תביעות (האם באמת נגרם נזק למבוטח שבשלו אינו יכול לעבוד עוד והוא זכאי לקצבת נכות, למשל) ועוד. עקרונית, האינטרס שלכם הינו להיות בקרן שניהול הסיכונים שלה הוא הטוב ביותר ואשר מבוטחיה הם בריאים תמיד ולעולם אינם נפטרים. אך אליה וקוץ בה כי קרן שתנאי הקבלה אליה קשיחים מאוד, עשויה לא לקבל אתכם אליה. קרן אשר נראה לכם כי היא מערימה קשיים על קבלת קצבאות גם במקרים מוצדקים, טובה לכם כל עוד אתם בריאים, אך מה יקרה במצב שתזדקקו אתם לקצבה. בכל מקרה אין כאן נכון או לא נכון, הפרמטר הוודאי היחיד החשוב הוא שהקרן תבצע מלאכתה נכונה, תנהל סיכונים ברמה טובה ותעניק רק למי שמגיע לו את ההטבות שזכאים להן מבוטחי קרנות פנסיה.
  • תשואה דמוגרפית – בניגוד לעודף או לגיראון האקטוארי שהוצג למעלה, תשואה דמוגרפית מחושבת אחת לחודש ולא אחת לשנה וכוללת ניהול סיכוני מוות ואובדן כושר עבודה של המבוטחים, אך אינה כוללת ניהול סיכוני תוחלת החיים של הפנסיונרים.