קרן פנסיה מבטחים החדשה – כל מה שחשוב לדעת

לוגו של מנורה מבטחים

האם כדאי לבחור בקרן פנסיה מבטחים החדשה?

  
קרן פנסיה מבטחים החדשה היא קרן הפנסיה הגדולה בישראל, על זה אין ויכוח. אך האם הגודל מעיד על האיכות? לא כולן יעידו כך. האם יש חשיבות לגודל בעולם החיסכון הפנסיוני? יצאנו לבדוק הכצעקתה. התשובות מעורבות.

 קרן הפנסיה מבטחים – לגודל יש יתרון

לקרן הפנסיה מבטחים יש את מספר המבוטחים הרבה בישראל, מבין שאר קרנות הפנסיה. למעשה כמחצית מהמבוטחים בישראל מבוטחים בקרן זו.
בחיסכון פנסיוני מסוג קרן פנסיה יש יתרון במספר גדול של מבוטחים מאחר והביטוח בקרן פנסיה הינו ביטוח הדדי. ביטוח הדדי משמעו כי הסיכון שכספי הקרן יצטמצמו קשור בבריאותם ובאורך חייהם של המבוטחים בה. אם חלק גדול מהמבוטחים חולה לפתע, הקרן נזקקת לשלם קצבת נכות לרבים מעמיתיה והסכומים שנבצרו בה מצטמקים. זה ישפיע על קצבת הזקנה שתקבל מהקרן כעמית בריא שיצא לפנסיה.