חוק פנסיה חובה – על המידע על הפרשות לפנסיה

קופת חסכון חובה לפנסיה

כיצד משפיע עליך חוק פנסיה חובה, יתרונות וחסרונות לעובד ולמעסיק

לא צריך להתקרב לגיל הזהב בכדי להיות חרד מהפנסיה שלכם. לפני לא מעט שנים נכנס בישראל לתוקפו חוק פנסיה חובה, אשר חולל מהפיכה של ממש בשוק הפנסיוני הישראלי, ומי שחוסך ליום סגריר גילה שהדבר משפיע גם עליו. כאן תוכלו לגלות זאת בעצמכם.

החוק גרם לכך שלראשונה קיבלו כמיליון עובדים בישראל את הזכות ליהנות מהפרשות לפנסיה כחובה המוטלת על מעסיקם ולא כהטבה. ההפרשות ייעשו לטובת קרן פנסיה או קופת גמל לפי בחירת העובד. לא רבים יודעים זאת, אבל כעת, לא מאפשר החוק למעסיק שלא לתת לעובדיו פנסיה, וכך, גם אם הקצבה הינה צנועה, כל העובדים במשק מפרישים ממשכורתם לטובת פנסיה על פי חוק פנסיה חובה.
חוק הפנסיה מוכר גם בשמו הרשמי צו הרחבה לפנסיית חובה בישראל או ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק (ולשם זה כינוי קצר גם כן: הסכם פנסיה חובה…).

מי נהנה מחוק פנסיה חובה

תחת ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק בין לשכת התאום של הארגונים הכלכלים וההסתדרות הכללית נוספו כאמור כמיליון איש הנהנים מפנסיה. ההסכם מוחל רק על עובדים שעדיין לא נהנים מהסדר פנסיוני קיים, מי שיש לו הסדר פנסיוני לא ירגיש בשינוי, לא לטובה ולא לרעה. מי שבעיקר נהנים מהחוק הינם עובדי קבלן דוגמת עובדי נקיון, עובדים במשרות זמניות ועובדים במשרות עונתיות (קטיף, מלונאות וכו') אשר קופחו שנים רבות במסגרת "נורמה" שלא כללה הסדרי פנסיה.

מהם תנאי הזכאות לפנסיה תחת חוק הפנסיה

ישנם מספר תנאים שבהם צריך לעמוד בכדי ליהנות מהסכם פנסיה חובה:
  • גיל מינימאלי של 21 לגבר ו- 20 לאישה ומקסימלי לפי גיל פרישה שנקבע בחוק (מעל 60 שנה, משתנה לפי מספר פרמטרים).
  • לא קיים לעובד "הסכם מיטיב" – כלומר הסדר פנסיה קודם.
  • מ.1.1.2009 נדרשים לפחות שישה חודשי עבודה לפני שאפשר להפריש לפנסיה.
  • על כל עובד/ת החל מגיל 21 -לגבר ו-20 לאישה ועד לגיל פרישת חובה ע"פ החוק.
  • החל מ- 1.1.2008 כל עובד זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 9 חודשי עבודה.
  • החל מ- 1.1.2009 כל עובד זכאי לביצוע הפרשות לפנסיה לכשישלים 6 חודשי עבודה.
  • מי שמתחיל עבודה חדשה ויש לו ביטוח פנסיוני יקבל את ההטבה כבר מיומו הראשון במקום העבודה, כאשר ההפרשות לפנסיה יבוצעו שלושה חודשים לאחר תחילת העבודה רטרואקטיבית (ואם שנת המס מסתיימת קודם לכן, הכספים יופרשו עוד קודם כדי לסגור את שנת המס נכון).

איזה חלק מהשכר מוכר לצורך חישוב הפנסיה תחת הסכם פנסיה חובה

לא כל השכר ברוטו נחשב לצורך פנסיה. המדינה קובעת את החלקים שעליהם יש להפריש לפנסיה ולנושא זה משמעות רבה: אדם שמרוויח 10,000 ₪ ברוטו אך החלק המוכר לו לפנסיה הוא 5,000 יקבל פנסיה נמוכה יותר מאשר אדם שמרוויח 6,000 ₪ ברוטו וכל המשכורת מוכרת לו לפנסיה. זהו הפרש משמעותי מאוד שכן פנסיה מקבלים לאורך שנים רבות.
השכר המוכר לפנסיה כולל את מה שמוגדר "שכר הבסיס" ובנוסף כל התוספות הקבועות שמהן נהנה העובד. כלומר אם למשל אתם נהנים מבונוס שנתי, חלק זה לא יוכר לפנסיה. תחת חוק פנסיה חובה ישנה תקרה לשכר המבוטח (המזכה לפנסיה) והיא גובה השכר הממוצע בשוק.

מה גובה ההפרשות לפנסיה לפי חוק הפנסיה החדש

 ההפרשות לפנסיה לפי חוק פנסיה חובה מחולקות למדרגות והולכות וגדלות עם השנים. ההפרשות כוללות חלק שמפריש העובד וחלק שמפריש המעסיק (כלומר צפו לראות קיטון בשכר נטו החודשי שכן יש חלק שאתם מתחילים להפריש, אבל הנושא לטובתכם שכן המעסיק במקביל מפריש סכומים שבעבר לא נתן לכם).
הטבלה הבאה מתארת את ההפרשות של המעסיק והמועסק לפי השנים:
שנה בה מתחילים בהפרשות
חלק המעסיק באחוזים משכר המועסק
חלק המועסק באחוזים משכרו
הפרשות המעסיק
לפיצויים
סה"כ הפרשות לפנסיה כאחוז משכר המועסק
1.1.2008
0.833%
0.833%
0.834%
2.5%
1.1.2009
1.66%
1.66%
1.68%
5%
1.1.2010
2.5%
2.5%
2.5%
7.5%
1.1.2011
3.33%
3.33%
3.34%
10%
1.1.2012
4.16%
4.16%
4.18%
12.5%
1.1.2013
5%
5%
5%
15%
1.1.2014
6%
5.5%
6%
17.5%

האם ניתן לבחור אם לחסוך באמצעות קרן פנסיה או קופת גמל?

חשוב לדעת כי בהוראת חוק פנסיה חובה, המועסק מקבל את הזכות לבחור בין קרן פנסיה ובין קופת גמל (וכן איזו קופה או קרן בדיוק מבין המבחר הקיים). עליו לבחור תוך שישים ימים מיום תחילת עבודתו ולהגיש למעביד בכתב במה בחר. אם העובד לא הודיע למעביד על בחירת קרן פנסיה או קופת גמל, המעביד יפריש לו את הסכומים ויבטח אותו בקרן הפנסיה מקיפה חדשה. במקרה שכזה, קיימת עדיין לעובד הזכות לעבור קרן פנסיה או לעבור לקופת גמל לפי בחירתו ובתנאי שזו תכלול כיסוי ביטוחי למקרים של מוות ונכות.
לסיכום, חוק פנסיה חובה הוא חוק משמעותי והיסטורי במשק המאפשר ללמעלה ממיליון איש שקודם לכן לא נהנו מהסכם פנסיה חובה ליהנות כעת מפנסיה הגם שבשנים הראשונות להחלת חוק הפנסיה, ההפרשות קטנות ורק בהמשך יגדלו ויאפשרו פנסיה ראויה.