קרן פנסיה – מה זה אומר

אדם בודק כמה צבר בקרן הפנסיה שלו

מהי בכלל קרן פנסיה?

כמו כל נמלה חרוצה, גם אנחנו מעדיפים לחסוך קצת ליום סגריר. ולפי המצב הכלכלי של מעמד הביניים, האפור יהיה אפור מאוד כאשר נפרוש לפנסיה, או-אז כדאי שתהיה לנו קרן פנסיה אליה הפרשנו כספים במהלך השנים. קרן פנסיה היא למעשה שילוב של ביטוח ותוכנית חיסכון לטווח ארוך שהממשלה מעודדת אותנו לחסוך בו. התשלומים מופרשים לרוב על ידי המעסיק והעובד גם יחד בקופה מיוחדת שנשמרת עד שהעובד יוצא לפנסיה (למעט במקרים של פנסיה תקציבית, שכבר חולפת מן העולם). קרן פנסיה היא אחד משלושה אפיקי חיסכון פנסיוני, בנוסף לה ישנם ביטוח מנהלים וקופת גמל (ראו ביטוח מנהלים או קרן פנסיה, קופת גמל או קרן פנסיה).

שימוש בקרן פנסיה לצורך קצבת זקנה

פנסית זקנה משולמת למוטב בהגיעו לגיל פרישה ועד יום מותו. מטרת החיסכון לקרן פנסיה הינה לאפשר לנו הכנסה קבועה לאחר הפרישה מהעבודה, אשר תסייע לנו להתקיים. החיסכון לפנסיה מתבצע לרוב לאורך עשרות שנים בעודינו צעירים, הכסף נשמר בקופה וצובר ריבית והוא זמין לנו כאשר אנחנו "יוצאים לפנסיה" בצורה של גמלה חודשית (כמו משכורת, רק בסכום נמוך יותר ועם יתרון ענק- לא צריך לעבוד יותר).

שימוש בקרן פנסיה לצורך קצבת נכות

פנסית נכות משולמת למוטב במקרה של אובדן כושר עבודה – לרוב פציעה או מחלה קשה. בניגוד לפנסית זקנה המשולמת לכל החיים, פנסית נכות משולמת לתקופה מוגבלת (שיכולה להימשך זמן רב) שבה אין המוטב יכול לעבוד, או עד הגיעו לגיל פנסיה – אזי ייקבל המוטב פנסית נכות תמידית.

פנסיית נכות יכולה להיות פנסיית נכות מלאה (אם הנזק גורמים למוטב לפגיעה משמעותית ביכולת העבודה שלו), או פנסיית נכות חלקית (אם יש קושי לעבוד, אך המדינה מאמינה כי ניתן לעבוד בצורה חלקית).

שימוש בקרן פנסיה לצורך קצבת שארים

פנסית שארים משולמת לקרובי המשפחה של המוטב (השארים – אלו שנשארים אחריו) במקרה של מות המוטב.

פנסיית שארים משולמת לבן או בת הזוג של הנפטר ולילדיו, אלא אם פורט אחרת בתוכנית הפנסיה ואדם נוסף הוגדר כשארים. ילדים הנחשבים שארים מקבלים את הפנסיה עד הגיעם לגיל 18 או 21. במקרה בו הילדים נותרו יתומים ואינם יכולים לדאוג לפרנסתם הם עשויים לקבל את הפנסיה לכל החיים.

מה ההבדל בין פנסיה צוברת לבין פנסיה תקציבית

פנסיה צוברת – היא פנסיה בה הן העובד והן המעביד מפרישים סכומים לקרן פנסיה אשר צוברת את הסכומים אט אט מתוך השכר החודשי של העובד. הכספים שנצברו לאורך שנות עבודתו של העובד בתוספת הריבית שנצברה, מאפשרים לו בהגיעו לגיל פרישה ליהנות מרווחה כלכלית יחסית.

פנסיה תקציבית היא פנסיה בה העובד כלל אינו מפריש כספים ממשכורתו (למעט דמי ניהול זניחים) וגם המעסיק אינו מפריש כספים לאורך עבודת העובד עבורו, אלא לפי תקציב שנקבע לו. המקורות לתשלום הפנסיה מגיעים מתקציב המעסיק – ממשלת ישראל והגופים שהינם חלק ממנה דוגמת צה"ל.

החסרונות שבפנסיה תקציבית

הבעיה עם פנסיה תקציבית היא שהאחריות על תשלום הפנסיה "מגולגלת לדורות הבאים". בפנסיה צוברת, המעסיק מפריש כל חודש סכום לעובדים אשר מועסקים כיום על ידו. בפנסיה תקציבית, המעסיק מפריש כספים עבור תשלומים לעובדים שהועסקו על ידו ויצאו לגמלאות. כלומר, בפנסיה תקציבית משלמים על עובדים שאולי כבר אינם מועסקים עשרים שנה ויותר. מצב זה יוצר "שק של התחייבויות למדינה" אשר הולך ותופח ועשוי להפוך לבעיה של ממש ברגע האמת- רגע התשלום.

מה ההבדל בין קרן פנסיה ותיקה מול קרן פנסיה חדשה

הקרנות הוותיקות עוד לא חלפו מן העולם אך לא ניתן להצטרך אליהן עוד. כיום ניתן להצטרף לקרן פנסיה חדשה ולקרן פנסיה כללית (שגם היא חדשה למעשה).

קרן פנסיה ותיקה – הינה קרן שפועלת עוד מלפני חודש ינואר 1995. קרן פנסיה שהחלה מאוחרת יותר קרויה קרן פנסיה חדשה.

מה היה מיוחד כל כך בחודש ינואר 1995? בשנה זו התרחשה הרפורמה בקרנות הפנסיה. קרנות הפנסיה הוותיקות נקלעו לקשיים והיה ברור כי לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהם, כלומר לא יוכלו לשלם את הפנסיה לגמלאים שהיו מבוטחים דרכן. במסגרת הרפורמה, נסגרו קרנות הפנסיה הוותיקות בפני חברים חדשים ונוצרו קרנות פנסיה חדשות אשר בהן היו תנאים אשר הבטיחו כי הקרנות לא ייקלעו למשבר פיננסי כמו קודמותיהן הוותיקות.

קרן פנסיה חדשה – צריכה לעמוד במספר תנאים אשר אמורים להבטיח את יציבותה. לדוגמה, שלושים אחוזים מכספי הקרן מושקעים באגרות חוב מיועדות בעלות תשואה שנתית מובטחת של 4.86% (יוצר סיכון נמוך לכספי המבוטחים) והשאר בשוק החופשי. בקרן פנסיה חדשה, תוכנית הפנסיה הינה מקיפה, כלומר היא כוללת הן פנסית זקנה והן כיסוי ביטוחי למקרה של נכות או מוות.

החברה המנהלת את קרן הפנסיה יכולה לגבות מהמבוטח בקרן פנסיה חדשה דמי ניהול בגובה של עד שישה אחוזים מההפקדות החודשיות ועד חצי אחוז מהכספים שנצברו בחשבונו (אותם כספים שהופקדו עד כה). ניתן ואף רצוי להתמקח על דמי הניהול.

מה ההבדל בין קרן פנסיה מקיפה מול קרן פנסיה כללית

קרן פנסיה מקיפה – הינה קרן פנסיה אשר כוללת הן את מרכיב החיסכון הפנסיוני, הבא לידי ביטוי בצורת גמלת זקנה המשולמת לעמית בהגיעו לגיל פרישה והן כיסוי ביטוחי המאפשר קצבה במקרים של נכות או של אובדן כושר עבודה. קרן פנסיה חדשה נופלת תחת ההגדרה קרן פנסיה מקיפה שכן היא כוללת כיסוי ביטוחי.

קרן פנסיה כללית – מאפשרת להשקיע את כלל כספי העמיתים (מבוטחים) בשוק החופשי בכפוף לתנאים שונים, אך תוך סיכון גבוה יותר לכספי העמיתים (אך גם סיכוי גבוה יותר לרווח) הקרן לא יכולה להשקיע באגרות חוב מיועדות.

קרן פנסיה כללית איננה נחשבת קרן פנסיה מקיפה אלא מוגדרת פנסיית יסוד בלבד. כלומר, היא כוללת פנסיית זקנה ושאירי פנסיונר אבל לא כוללת פנסיית נכות ושאירי מבוטח. החברה המנהלת את קרן הפנסיה יכולה לגבות מהמבוטח בקרן פנסיה כללית עד שני אחוזים מהכספים שנצברו בחשבון בכל שנה. ניתן ואף רצוי להתמקח על דמי הניהול. בקרן פנסיה כללית נוהגים להפקיד בעלי הכנסה גבוהה במיוחד אשר הגיעו לתקרת ההפקדה האפשרית בקרן פנסיה חדשה: שכר מבוטח שהינו כפול מהממוצע במשק.

כעת לאחר שהבנתם מהי קרן פנסיה, מומלץ לעבור לשלב הבא של בחירת קרן פנסיה או השוואה בין קרנות פנסיה, במאמרים שבאתר.

 

למה אנחנו?

 • תמיד מעודכן
  המידע חדש ומתעדכן באופן תדיר
 • 100% אמינות
  מיטב יועצי הפנסיה הקיימים היום בענף
 • חיסכון משמעותי
  הגולשים שלנו חסכו עד עכשיו מעל 200 אש"ח!

לקבלת הצעה לקרן פנסיה

לקוחותינו מספרים

 • עמוס רובי 15.8.2016
  לאחר מעבר בין עבודות לא ההייתי בטוח באיזו קרן פנסיה כדאי לי להמשיך. היועץ מהאתר עזר לי מאוד להבין במה כדאי לי לבחור
  צלמית תמונת פרופיל
 • מנשה 6.7.2015
  בתור עצמאי תמיד התלבטתי בנושא הפשרות לפנסיה, קובי היועץ מהאתר עזר לי להבין את כל האופציות של בתור עצמאי.
  צלמית תמונת פרופיל
 • דוד 17.3.2016
  לאחר משבר כלכלי שחוויתי רציתי לפדות את קרן הפנסיה שלי, הנושא הזה לא היה פשוט לביצוע אבל בזכות יועצי האתר קיבלתי את מה שמגיע לי
  צלמית תמונת פרופיל