צוואה וירושה בשפה פשוטה

תמונה של צוואה

מהם הסדרי הירושה הקיימים בדין?

נכון להיום, כל אדם נאסף ביום מן הימים אל אבותיו ואמהותיו, אבל יקיריו מוסיפים להתקיים על פני האדמה עוד כמה שנים אחריו. מאחר ולמנוח אין מה לעשות עם הרכוש שצבר, הוא עובר לזכות יורשיו, בין אם על פי חוק הירושה ובין אם מתוקף צוואה שכתב לפני מותו. אז בואו נפתח את המגירות ונעשה קצת סדר בדברים. לצורך כך ניעזר מעט בשפה משפטית.

חוק הירושה, התשכ"ה – 1965 (להלן: "חוק הירושה"), קובע בסעיף 2 כי " הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה". כלומר, כאשר המוריש לא ערך צוואה, תחול ברירת המחדל לפיה הירושה תהא על פי חוק הירושה. אז מהי ירושה?

מהי ירושה על פי דין?

פרק שני בחוק הירושה (ס' 10-17), קובע מיהם היורשים על פי דין, ובעקרון, היורשים הם:
"(1) מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;

(2) ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי-הוריו וצאצאיהם…".
בהתאם לסעיף 11 לחוק הירושה, בן הזוג (אישה / בעל) יורש מחצית מכלל הירושה וכן את מלוא המיטלטלין, ריהוט, מכונית משותפת וכל הקשור למשק הבית המשותף.
מאידך גיסא, הילדים של המוריש, יורשים את המחצית הנותרת של הירושה, המתחלקת שווה בשווה ביניהם.
יובער לעניין זה, כי פסיקת בתי המשפט מתייחסת גם לידוע בציבור / ידועה בציבור, כבן זוג / בת זוג של המוריש, ולכן הידוע בציבור / הידועה בציבור יורש/ת מחצית מכלל הרכוש, וכן את מלוא המיטלטלין. יובהר כי גם בן זוג / בת זוג מאותו המין (זוגות הומוסקסואליים) יורשים בדיוק כבני זוג הטרוסקסואלים.

עניין הידוע והידוע בציבור ניתן להחרגה, באמצעות עריכת הסכם ממון בין בני הזוג ו/או הסכם לחיים משותפים, בו יקבע מפורשות מה הסדר הירושה שיחול במקרה של פטירת אחד מבני הזוג.
אם המוריש לא הניח אחריו ילדים, נכדים, או הורים, אך הניח אחריו אחים או צאצאיהם, או הורי הורים וצאצאיהם, אזי יחולק עזבונו שני שליש לבן הזוג ושליש יחולק לייתר היורשים.
במידה וערב מות המוריש היה לו בן זוג הנשוי לו לפחות 3 שנים וגר עמו באותה דירה (ופסיקת בתי המשפט הרחיבה זאת גם לעניין ידועים בציבור, כאמור לעיל), יקבל בן הזוג את כל חלקו של המוריש באותה דירה, את הרכב המשפחתי, את המיטלטלין במלואם ואף שני שלישים מיתר העיזבון.
כמו כן, אם לא הניח המוריש אחריו קרובים למעט בן זוג – יירש בן הזוג את העיזבון כולו.

חשוב לציין כי חוק הירושה לא מגדיר מהם הנכסים / החפצים שיקבל כל אחד מהיורשים. חוק הירושה דן בשיטת חלוקת העיזבון במונחים של רבע, שליש, מחצית וכד'. מטבע הדברים חוק הירושה, שהנו חוק כללי, אינו יכול לרדת אל רמת הפרט ולקבוע כי את טבעת הנישואין של המנוחה תירש יורשת "א" ולא יורשת "ב".

חוק הירושה קובע מהי החלוקה שיש לעשות, אך אינו קובע כיצד יש לבצעה, שכן ביצוע חלוקת עיזבון אחד אינו דומה למשנהו.

אי פיתרון זה בחוק הירושה יוצר לעיתים קרובות, סכסוכים וקרעים עמוקים במשפחה, ולא אחת גורר הגשת תביעות אמוציונאליות וחסרות היגיון כלכלי של אח כנגד אחיו וכיוצ"ב.

ירושה על פי צוואה:

לפי החוק צוואה היא דרך שבה אדם מגדיר מה יעשה ברכושו ובנכסיו לאחר מותו.
בבסיס דיני הירושה מצויה זכותו של כל אדם לצוות, לערוך צוואה לטובת כל מי שהוא חפץ, ולכלול בשטר צוואה הוראות לגבי אופן חלוקת נכסי העיזבון.

זו הדרך הנהוגה והמקובלת כדי לתת ביטוי לרצון האחרון של המוריש לקבוע מה יעשה ברכושו ולמי יחולקו נכסיו לאחר מותו.
למעשה צוואה היא כעין חוזה בין המוריש לבין יורשיו, אשר לאחר מות המוריש, המדינה היא שאוכפת את קיומו, ומגינה על זכויותיו כלפי היורשים וכלפי כולי עלמא.
לפיכך ברור שעריכת צוואה היא דרך ההורשה המועדפת ע"י החוק, וכיוון שהיא מונעת מחלוקות רבות העלולות לצוץ ומבהירה מהו רצון המוריש, ללא כל עוררין.

 

להלן מספר דוגמאות של מקרים נפוצים בהם מומלץ לערוך צוואה, על מנת למנוע סכסוכים, עגמת נפש, ומלחמות ירושה בבתי המשפט לענייני משפחה:

למוריש יש נכס שאינו ניתן לחלוקה בין היורשים, כגון אוסף תמונות, אוסף בולים, תכשיטים בעלי ערך רגשי מיוחד, חפצים העוברים מדור לדור במשפחה וכיוצ"ב. באמצעות עריכת צוואה ניתן לייחס כל אוסף, כל תכשיט וכל חפץ שהוא ליורש ספציפי, לפי בחירת ורצון המוריש, דבר שלא ניתן לעשותו בירושה לפי הדין.
בני זוג מעוניינים כי במקרה של פטירת מי מהם, יקבל בן הזוג הנותר בחיים את דירת המגורים ו/או את יתר הרכוש, ורק לאחר פטירת בן הזוג השני, יעבור הרכוש לילדיהם. במקרה כזה רק צוואה הדדית, בין בני הזוג יכולה להסדיר זאת. זהו מקרה שאינו קיים בחוק הירושה.

מורישה אשר בבעלותה חנות פרחים, דירת המגורים שלה, ודירת מגורים נוספת, אשר ירשה בעצמה.

נניח ולמורישה שלושה ילדים היורשים אותה והיא לא ערכה צוואה, יחול חוק הירושה, לפיו כל אחד מהיורשים זכאי לשליש עיזבונה. נניח כי אחד מילדיה יהיה מעוניין להמשיך להפעיל את חנות הפרחים, ובתמורה ידרשו ממנו אחיו לוותר על חלקיו בדירות המגורים, עלולה במקרה זה לחול חובת תשלום מסים למדינה, דבר אשר היה ניתן למנוע ע"י עריכת צוואה מתוכננת חכם מבחינת מיסוי.
לעיתים, חשיבותה של הצוואה הנה בהסדרת הזכויות ברכוש אשר השימוש בו עתיד להימשך, לאחר פטירת המוריש. נניח, עסק משפחתי, אחזקת מניות, תפקידי ניהול שנשא בהם המוריש, חברות פרטיות, תביעות התלויות ועומדות בבתי המשפט (יטופלו ע"י מנהל העיזבון) מניות / אג"חים, וכיוצ"ב.

מהן עיקר הטענות המועלות במהלך "מלחמת ירושה" בביהמ"ש לענייני משפחה, כנגד תקפות צוואת המוריש:

העלאת טענת ה"השפעה הבלתי הוגנת":

פסק דין עז 40080/04, עיזבון המנוחה ב.ה. נגד א.כ., מתחיל במילים אלו, הנאמרות מפי כבוד השופט בן ציון גרינברגר, בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים:
"בפרשה עגומה ומצערת זו נחלקים בני משפחתה של המנוחה, ב.ה. ז"ל (להלן: "המנוחה"), לשני מחנות. המנוחה ערכה בחייה שתי צוואות, וכל צד מבקש לקיים צוואה אחת, זו אשר לטובתו, ומתנגד לקיום הצוואה האחרת, בטענת השפעה בלתי הוגנת".

העלאת טענת "הצוואה לא נחתמה ע"י המנוח", טענת "השפעה בלתי הוגנת", טענת "העדים לא נכחו בזמן חתימת הצוואה":

 

פסק דין עז 1120/01, הוריה סורוקה נ' סרג'יו קלמנוביץ, מתחיל במילים הבאות, מפי השופט א. גלובינסקי, מבית המשפט לענייניי משפחה בחיפה:
"בתאריך 03.01.01 הגיש המבקש מס' 1 התנגדות לאותה בקשה, בטענה שאותו מסמך אינו צוואה אשר נערכה על ידי המנוח, אלא צוואה אשר נערכה עבור המנוח ואינה נושאת את חתימתו. כן נטען כי הופעלה השפעה בלתי הוגנת על המנוח, וכי העדים הרשומים באותו מסמך כעדי הצוואה לא נכחו במקום בעת עריכתה".

 

טענת "העדר צלילות הדעת":

בפסק דין עז 99 / 15230 יצחק ליברמן נ' שלומית דנוס, בבית המשפט לענייניי משפחה במחוז ת"א, נלחמו אח למול אחות, מלחמת ירושה על רכוש אימם המנוחה, כאשר אחת מטענות הבת, כנגד צוואת אימה, הייתה "העדר צלילות דעת".

המלצותינו:

לדעתנו, הדבר החכם ביותר שאדם יכול לעשות בעניין אופן הורשת רכושו לאחר מותו, הנו עריכת צוואה, מינוי מנהל עיזבון במסגרת הצוואה וכן הפקדת הצוואה המקורית בידי רשם הירושה והפקדת העתק הצוואה בידי מנהל העיזבון.

מנהל העיזבון ירכז תחילה את כל נכסי העיזבון וכן את כל חובות העיזבון. מנהל העיזבון ישלם את כל חובות העיזבון וידאג לקיום הצוואה במלואה, ככתבה וכלשונה, וכן מנהל העיזבון ידאג להעברה בפועל של כל נכס ונכס לידי היורשים, כפי שיפורט בצוואה. למעשה, מנהל העיזבון הוא המוציא לפועל של הצוואה, ולכן, על המצווה למנות לתפקיד זה, אדם עליו הוא סומך בוודאות מוחלטת.
היות ומידי פעם בפעם, צצות מחלוקות בין היורשים ומועלות טענות כנגד הצוואה ותקפותה, מומלץ לתעד את הקראת הצוואה וחתימתה באמצעות צילום ווידאו. בסרט הווידיאו יראו וישמעו את עורך הדין והעדים מנהלים שיחת חולין עם המוריש (דבר המסיר את טענת אי השפיות או אי המודעות למציאות), לאחר מכן יקריא עורך הדין את הצוואה ויסבירה למוריש, המוריש ייתן אישורו כי הבין את תוכן הצוואה ומסכים הוא לתוכנה (דבר המסיר את טענת ההשפעה הבלתי הוגנת), ולבסוף יראה המוריש חותם על הצוואה, אומר את תאריך חתימת הצוואה ויראו העדים חותמים זה בפני זה, תוך אימות פרטיהם על פי תעודות זהות על ידי עורך הדין (הסרת טענות בדבר אי כשרות הצוואה, אי נוכחות העדים או פגם באימות זהות העדים או המוריש, הסרת טענת אי חתימת הצוואה ע"י המוריש, הסרת טענת צוואה מוקדמת).

 

מאידך גיסא, הסיבה היחידה לאי עריכת צוואה, הנו רצון טבעי הטבוע בכל אדם ואדם, להדחיק את נושא המוות ולהכחיש כל הקשור בו. ניסיון החיים מלמד שהדחקת נושא המוות – לא גורמת למוות להדחיק אותנו…..כך שלמרות הרצון והצורך להדחיק את המוות, מומלץ לגלות אחריות כלפי הרכוש והיורשים ולערוך צוואה בצורה מסודרת.

נקודות לסיכום:

כאמור לעיל, הוראות הצוואה צריכות להיות מנוסחות באופן ראוי וחד משמעי ושאינו מתיר יותר מפרשנות אחת לצוואה, פרשנות המשקפת את רצונו האמיתי של המצווה.
כמו כן, חשוב כי הצוואה תיחתם בפני שני עדים "ניטראליים", עדים אשר אין להם כל חלק ועניין בירושה.
כמו כן, חשוב לא פחות להפקיד צוואה בצורה הנכונה, רצוי במשרד עורכי הדין העורך את הצוואה ו/או במשרד מנהל העיזבון, וכן במשרדי רשם הירושה במשרד המשפטים, כך שיהיה ניתן לאתר אותה בקלות לאחר פטירת המצווה וניתן יהיה לוודא את אמיתותה ולמנוע זיופים.

כאמור, אנו ממליצים גם על תיעוד ווידאו וקול אשר יכלול רכיבי שיחה והתנהלות שיש בהם כדי למנוע העלאת טענות שונות כנגד כשרות הצוואה.

בברכת בריאות עד מאה ועשרים !

 

*עורך דין מיכאל גנון מתמחה בעריכת צוואות ותכנון מס במסגרת הצוואה.

פרטים נוספים בטל': 077-3007488

 

** המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

 

למה אנחנו?

 • חסכון משמעותי
  באמצעות המומחים של האתר תלמדו איך לחסוך באפיקים נכונים
 • 100% מקצועיות
  אנו עובדים עם יועצים מהטובים בתחום
 • שביעות רצון
  כ75 אחוז מגולשינו שהשתתפו בסקר שביעות רצון ציינו שהצליחו למנף את תוכניות החסכון שלהם

לקבלת הצעה

לקוחותינו מספרים

 • שני 7.3.2016
  "לא האמנתי שעל ידי פגישה עם יועץ אצליח למקסם את חסכנותי, אבל תאכלס זה עובד!"
  צלמית תמונת פרופיל
 • מריקה 22.4.2016
  "לאחר פגישה עם יועץ מטעם האתר הצלחנו לשנות את תוכנית החיסכון שלנו לפנסיה ובכך להרוויח אלפי שקלים"
  צלמית תמונת פרופיל
 • אבי מאירי 6.10.2015
  לחסוך מעולם לא היה הצד החזק שלי, אבל בעזרת המומחים מטעם האתר הצלחתי סוף סוף לצאת מהמינוס ואפילו לחסוך
  צלמית תמונת פרופיל