איך להבין עיתון כלכלי באופן פשוט

גרף של כסף

כיצד להבין עיתון כלכלי בישראל

בגלובס או דה מרקר או במוסף ממון ישנם כתבות ומושגים שלפעמים עושים לרבים מאיתנו סלט בראש. כל המונחים וכל החדשות הכלכליות מצריכות הבנה מסוימת בשוק ההון. אם נחלק עיתון כלכלי על שוק ההון לכמה חלקים, נוכל להבדיל בין המושגים השונים: טבלאות פעילות, עליות וירידות מחזורים ומדדים שונים. מלבד כל אלה, ישנם אזכורים על מק"מ, אופציות ולוחות אג"ח. על-מנת שתוכלו גם אתם לדעת על מה מדבר סבר פלוצקר והקולגות שלו, עשינו לכם קצת סדר. מהיום גם אתם תוכלו לקרוא עיתון כלכלי ולהבין מה רשום בכל אתר חדשות כלכלי ועסקי.

גרפים

הגרפים שבצידו השמאלי של העיתון מתארים את ביצועי מדף המעו”ף ומדד היתר בשבוע האחרון.
המדדים נמדדים בנקודות ולכן מדי תקופה "נשבר" השיא הקודם בנקודות של כל מדד והעיתונות יוצאת בכותרות. העיתונות מתעלמת מהעובדה שלאורך זמן ומתוך הנחה שהשוק גדל (בשל ילודה, הגברת פריון וכו') יישבר המדד שוב ושוב כל תקופה.
כפי שניתן לראות מהגרפים לעיתים, לא תמיד יש התאמה בין מדד היתר למדד המעו"ף, אם כי לאורך זמן המדדים פועלים לאותו הכיוון (בשל תנאים מקרו כלכליים כמו מיתון וצמיחה).

טבלאות הפעילות

טבלת הפעילות במדדים השונים מתארת את היקף המחזור במיליוני ש"ח של הסחר במניות. הטבלה גם מציגה בחצים את הכיוון של המניה. בטבלה מוצגות המניות בהן היה הסחר הרב ביותר. לעיתים, הסחר במניות הבולטות במדד ת"א 100, כפול (ויותר…) מהסחר במניות הנמדדות במדד היתר.

עליות וירידות

טבלאות העליות והירידות הבולטות מציגות את המניות שמחיריהן השתנו באחוז הרב ביותר. העליות והירידות הגדולות ביותר הן לרוב במדד היתר, שכן מניות במדד ת"א 100 הן לרוב של חברות ותיקות ומוכרות יותר שהתנודתיות בהן נמוכה יותר לרוב בגלל הסחירות הגבוהה. כאשר יש הרבה קונים או מוכרים במנייה מסוימת, טווח המחירים בו היא נעה הולך ויורד.

מחזורים

טבלה זו מראה לנו סיכום של מחזורי המסחר והחלוקה שלהם בין המדדים השונים בבורסה.

גרף המסחר במעו"ף

גרף המסחר במעו"ף נותן סקירה ויזואלית של המסחר במדד המעו"ף לאורך היום.

מדדים שונים

ישנם עוד מדדים שונים של מניות ואג"ח. מדדי מניות מתחום הנדל"ן, מניות בתחום חיפושי הנפט אג"ח מסוג מקמי"ם וכו'.
הצגת הנתונים במקרים אלו דומה להצגת נתוני המניות השונים. התוספת של אחוז השינוי הריאלי באה להראות חישוב של מדד המניות בניכוי עליית המדד המתאימה לתקופה. חישוב שיעזור לקורא/משקיע לחשב את התשואה הריאלית של מדדים אלו.

המק"מ

המק"מ הלא הוא מלווה קצר מועד, הוא סוג של אג"ח שההבדל העיקרי ביניהם הוא טווח הזמן. בעוד שאג"ח הינה למספר שנים ארוך יחסית, טווח הזמן של המק"מ הינו עד שנה. לכן הוא יכול להוות אופציה להשקעה אל מול הפק"מים למיניהם בבנקים המסחריים. יתרונותיו הגדולים של המק"מ אל מול הפק"מ הם הסחירות היומית שלו והריבית הגבוהה באם הוא מוחזק עד תום ימי חייו. אולם בגלל סחירות זו ובשל העובדה שלעתים המשקיע אינו מחזיק אותו עד ליום הפירעון שלו יכול להיוצר מצב שבו יש הפסד עליו.
כאשר קוראים את נתוני המק"מ יש לשים לב למספר פרטים: תשואה שנתית לפדיון שמהווה את הריבית המתקבלת על קניית המק"מ, התשואה בניכוי עמלות שהיא למעשה התשואה האמיתית אותה יקבל המשקיע הפרטי (ריבית-עמלות בנקים=תשואה למשקיע). בנוסף לאלו מופיעים גם נתוני המסחר הרגילים.

אופציות

ננסה לסכם את הנתונים הייחודים לאופציות ומשמעותם:
עמודה
הסבר
שער האופציה
השער בו נסגר המסחר במנייה.
שער המנייה
שער המנייה אליה מתייחסת האופציה.
תוספת מימוש נוכחית
לחלק מהאופציות ובהתאם לתנאים בחוזה, מוארכת תקופת האופציה.
סוג הצמדה
לחלק מהאופציות יש תוספת הצמדה, ביחס למחירי הבסיס.
פרמיה למימוש מיידי
המחיר שיש לשלם עבור מימוש מיידי של האופציה.
מינוף האופציה
היחס בה האופציה ממונפת.
שווי לפי B&S
שווי לפי מודל התיאורטי של B&S.

לוח האג"ח

ננסה לסכם את הנתונים הייחודים לאג"ח ומשמעותם:
עמודה
הסבר
סידרה
שם האג"ח ותאריך הפירעון שלה.
ריבית
כמה ריבית מקבל המשקיע שקונה את האג"ח ומחזיק אותה עד יום הפירעון.
דירוג מעלות
הדירוג שניתן לחברה ע"י חברת הדירוג מעלות.
במקרה ומדובר באג"ח ממשלתי, לא מופיע הדירוג.
מקדם תשואה 1%
מודד את רגישות הנייר. עונה לשאלה מה יקרה לתשואה אם המחיר יזוז באחוז אחד.
ערך מתואם
כמה ריבית צבר האג"ח מעל הערך הנקוב שהוא לרוב 100.

הידעת? – כיצד מדרגים אג"ח מדינה

חברות דירוג בוחנות היבטים רבים של המדינה הנבחנת ומתייחסות למספר גדול מאוד של מדדים כלכליים ואחרים אשר לא ניתן למנות את כולם. יחד עם זאת ניתן לציין את המקובלים והחשובים ביניהם:
 • מאפייני החוב – גודלו היחסי ומבנה החוב, כמו גם מידת הנזילות של הממשלה, משפיעים על יכולת של המדינה להחזיר את חובה או למחזרו.
 • מאפייני המשק – המשק הוא הנושא בעיקר נטל מימון הוצאות הממשלה ולכן לחוסנו השפעה ישירה על יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה.
 • סקטור החוץ – לפעילות בתחומי סחר ותנועות הון השפעה מרכזית על מקורות מטבע החוץ העומדים בפני הממשלה ומשפיעה באופן ישיר על יכולתה לשלם את חובותיה הנקובים במט"ח. יתרה מזאת, במשקים קטנים המאופיינים במשטרי סחר חליפין ומט"ח פתוחים, כדוגמת ישראל, מהווה סקטור החוץ גורם חשוב בפעילות הכלכלית.
 • סביבה מוניטרית – הסביבה המוניטרית משפיעה באופן ישיר על תשואת המשקיעים באגרות החוב הנקובות במטבע מקומי ובאופן עקיף על הפעילות הריאלית במשק. לפיכך, חשש או חוסר יציבות עשויים להגביר את הסיכון, מולו ניצבים המשקיעים ולהביא לפגיעה בדירוג האשראי.
 • תקציב הממשלה – המאזן התקציבי של הממשלה משפיע באופן ישיר על נטל החוב הממשלתי ועל הסיכון באי-פירעון, מולו ניצב המשקיע. יתרה מזאת, גירעון תקציבי מחייב את הממשלה לגייס יותר ויותר כספים בשוקי ההון, דבר המביא לעודפי היצע, עליית תשואות נדרשות וירידת מחיר. לפיכך, גירעון מעמיק או חשש מגירעון בעתיד צפויים להביא לירידת דירוג האשראי של המדינה הנבחנת.
 • אינדיקטורים פוליטיים פנימיים – מבנה המערכת הפוליטית ומידת היציבות הקואליציונית משפיעים על יכולתה של ממשלה לשמור על תקציב מאוזן ולהימנע מהזרמת כספים במטרה לשמור על האחדות הקואליציונית והתמיכה הציבורית בה. לפיכך, חוסר יציבות פוליטי עשוי להביא להגברת סיכון המשקיעים והורדת הדירוג.
 • אינדיקטורים עיקריים: גודל הקואליציה, תמיכה ציבורית בממשלה, עמידה בפני שנת בחירות.
 • אינדיקטורים פוליטיים חיצוניים – חוסר יציבות בזירה הבינ"ל (האזורית או הגלובלית) עשוי לחייב את הממשלה להגדיל את הוצאות הביטחון. יתרה מזאת, מלחמה עשויה להביא לפגיעה בפעילות המשק כתוצאה מגיוס נרחב או הרס פיזי של תשתיות ומפעלים. כמו כן, חוסר יציבות ביטחונית עשוי להביא לצמצום ההשקעות הזרות במשק ולירידה ביחסי המסחר. לכל אלה השפעה על התוצר ועל הסביבה המוניטרית בה פועל המשק. לפיכך, חוסר יציבות בינ"ל או צפי להתערערות היציבות עשוי להביא לירידת דירוג האשראי של המדינה.

 

במידה והינכם מעוניינים ליצור קשר עם עיתון כלכלי כלשהו, להלן רשימת מערכות עיתונים, ביניהם מערכות העיתונים הכלכליים.

 

 

למה אנחנו?

 • חסכון משמעותי
  באמצעות המומחים של האתר תלמדו איך לחסוך באפיקים נכונים
 • 100% מקצועיות
  אנו עובדים עם יועצים מהטובים בתחום
 • שביעות רצון
  כ75 אחוז מגולשינו שהשתתפו בסקר שביעות רצון ציינו שהצליחו למנף את תוכניות החסכון שלהם

לקבלת הצעה

לקוחותינו מספרים

 • שני 7.3.2016
  "לא האמנתי שעל ידי פגישה עם יועץ אצליח למקסם את חסכנותי, אבל תאכלס זה עובד!"
  צלמית תמונת פרופיל
 • מריקה 22.4.2016
  "לאחר פגישה עם יועץ מטעם האתר הצלחנו לשנות את תוכנית החיסכון שלנו לפנסיה ובכך להרוויח אלפי שקלים"
  צלמית תמונת פרופיל
 • אבי מאירי 6.10.2015
  לחסוך מעולם לא היה הצד החזק שלי, אבל בעזרת המומחים מטעם האתר הצלחתי סוף סוף לצאת מהמינוס ואפילו לחסוך
  צלמית תמונת פרופיל