שאלות ותשובות


כפתור סגירת פופאפ
שאל שאלה חדשה אייקון צ'אט

    איפה ניתן לקבל הלוואה ללא ערבים?

    • תשובה 1

      הלוואה ללא ערבים ניתן לקבל הן בבנק והן בגופים שונים דוגמת חברות כרטיסי אשראי. מי שמעניק לכם את ההלוואה ירצה לראות בטחונות כלשהם, אך אילו לא חייבים להיות ערבים, אלא משכורת קבועה, נכס כלשהו וכדומה. ראו גם הלוואות ללא ריבית