שאלות ותשובות


כפתור סגירת פופאפ
שאל שאלה חדשה אייקון צ'אט

    האם ניתן לקבל הלוואה על חשבון קרן ולא להוציא מהכיס, או לקחת הלוואה מהבנק?

    • תשובה 1

      בהחלט אפשר. קיימות קרנות מימון רבות לעסקים המאפשרות קבלת הלוואות בתנאים נוחים. יחד עם זאת, אל תחשבו כי את כל הסיכון ניתן לגלגל על הקרן, כל הלוואה על חשבון הקרן כרוכה במסע של הגשת בקשה ותוכנית עסקית המראים על רצינות כוונות הלווה.