הלוואה גמילות חסדים

כסף שניתן כגמ

מספרים על הרשל'ה, שהיה מתעתד להתחתן עם בח"ל רבקה, בת השוחט, והלך אל הרב לאמור: "רבי, אני מתחתן, אבל אין לי פרוטה על התחת!" אמר לו הרב: "קודם כל, מזל טוב. דבר שני, קח הלוואה בגמילות חסדים." משל זה, מה בא ללמדנו? שיש מושג כזה שנקרא הלוואה גמ"ח. מה זה אומר?

הלוואת גמ"ח – גמילות חסדים

ביהדות חל איסור על לקיחת ריבית. התורה אף משווה את הריבית (נשך) לנשיכת נחש. הארס של הנשיכה עלול להוביל אט-אט למותו של נשוך הנחש, וכמו ההכשה כך גם הריבית מכלה את חסכונותיו של האדם. מה עושה הדיבוק? ממציא לו תחלופות. אלא שגמ"ח (גמילות חסדים) אינו הלוואה ואין מדובר בתשלום עתידי עם ריביות, אלא מעין השאלה של הכסף מארגוני הגמ"ח. המגזר החרדי משופע בארגוני גמ"ח (ניתן למצוא אותם באתר האינטרנט גמ"חנט), אשר תפקידם לסייע ליהודי קשה יום לעמוד על הרגליים מול תלאות העולם הקפיטליסטי, למצוא מוצץ לעת מוצא, לשים צ'ולנט על השולחן בערב סגריר, להשאיל שמלת כלה לחופה, ואף לסייע ברכישת דירה לזוגות צעירים. מדובר, אחרי הכל, במצווה – לעזור ליהודי, ועוד בצנעה. כך, עמותות הסיוע החרדיות פועלות למתן בסתר בהשאלה של כסף.

איזה סוגי הלוואות יש בגמ"ח

הלוואת גמ"ח מתייחסת להלוואה בסכומים קטנים. אין מדובר במשכנתא ובהלוואה לדירה או לעסקים, אלא בסכומים קטנים של עד אלף דולר, ובמקרים נדירים קצת מעבר לכך. כמובן, ארגוני הגמ"ח משאילים גם ציוד חומרי, אך הלוואה כספית ניתנת בסכומים האלה, בדרך כלל בדולרים, שהרי תורמים יהודיים רבים מגיעים מארצות הברית. מוסד הגמ"ח הוא מלכ"ר – מוסד ללא כוונות רווח – ומדובר במוסד חברתי בראש ובראשונה ולא כלכלי. מרבית המוסדות מנוהלות בהתנדבות והכסף המוזרם אליהם מגיע מצדקה.