ביטוח תלמידים

תלמידים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות בכיתה

כל רשות מקומית חייבת לבטח את כל התלמידים אשר לומדים במסגרת של מוסד חינוכי בשטחה בביטוח תאונות אישיות לתלמידים. ביטוח תלמידים מכסה למעשה תאונות ופציעות אשר נגרמו לתלמידים בין אם כאשר היו בתחום אחריותו של המוסד החינוכי ובין אם לא.

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מכסה תאונות בהן היו מעורבים תלמידים במוסד החינוכי – כל מוסד חינוכי – וזאת 24 שעות ביממה. להלן המקרים בהם זכאי התלמיד לפיצוי מטעם פוליסת הביטוח.

·         מוות כתוצאה מתאונה. הפיצוי עומד על כ-130 אלף ש"ח.

·         נכות כתוצאה מתאונה. הפיצוי עומד על כ- 340,000 ש"ח לגבי מאה אחוזי נכות (34 אלף עבור כל עשרה אחוזים לצמיתות), כולל מענקי חומרה לפציעות מדרגות שונות.

·         נכות זמנית כתוצאה מתאונה. הפיצוי עומד על כ-85 ש"ח לכל יום, עם סייגים בהתאם לחומרת הפציעה ומענקים נוספים בגין אישפוז ארוך טווח. במאמר מוסגר, נוסיף כי הורי התלמיד זכאים להחזר תשלום האישפוז מתוקף החוק לביטוח בריאות ממלכתי, במקרה של אישפוז והעברה למיון כתוצאה מתאונה.

·         החזר הוצאות על אמצעי עזר רפואיים, שאינן מכוסות על-ידי חוק הבריאות הממלכתי, ולתקופה שלא עולה על חצי שנה.

·         כיסוי לגבי הורים שנפגעו במסגרת השתתפות בפעילות של המוסד החינוכי של התלמיד. הפיצוי עומד על כ- 127,000 ש"ח במקרה מוות ו-340,000 ש"ח במקרה של מאה אחוזי נכות.

ביטוח עבור רכוש

לגבי אובדן רכוש או פגיעה ברכוש של התלמיד, לא קיים ביטוח. אולם, אם הוכח כי הפגיעה ברכוש היתה כתוצאה מרשלנות של המוסד החינוכי ועובדיו, אפשר באופן חריג לפנות לחברת הביטוח 'ענבל' בבקשה לבחון את נושא הפיצוי.

ביטוח לתלמידים במשלחות לחו"ל

לגבי תלמידים אשר יוצאים במשלחות מטעם המוסד החינוכי לחוץ לארץ, למשל משלחת לפולין, ניתן פיצוי על תאונות. מעבר לכך, לעומת הנהלים בישראל, בה פציעה כתוצאה מתאונת דרכים מכוסה על-ידי המוסד לביטוח לאומי בלבד, תלמידים אשר נפגעים בתאונות דרכים בחו"ל במסגרת משלחת מטעם בית הספר זכאים לפיצוי מטעם פוליסת הביטוח.

פציעה, אשפוז והסעה לבית החולים

במקרה חירום של צורך במתן טיפול רפואי דחוף להצלת חיים, המוסד הרפואי יקבל סיוע מחברת 'נטלי'. אשפוז ימומן על-ידי קופת החולים, אך אם לא היה צורך באשפוז יש לפנות לאחראי ההסעות במחוז לבדיקת זכאות עבור החזר תשלום על ההסעה לבית החולים. אם התלמיד יפונה לטיפול רפואי במונית, לבקשת חברת 'נטלי' אשר מעניקה טיפול רפואי ראשונה, הקבלה עבור ההסעה תישלח לחברה לתשלום. כמו-כן, גם אם התלמיד יפונה באמבולנס של החברה המימון ייעשה על-ידי חברת 'נטלי'.

אלו הכיסויים והסייגים עבור ביטוח תלמידים, אשר מכוסים על-ידי הרשות המקומית לאורך כל שעות היממה, מגיל 3 עד גיל 21. מה שנותר זה רק לאחל שלא יזדקקו לכך.