ביטוח ועד בית

מבנה מבוטח בביטוח ועד בית

"פ-תוח!"

הקריאה המפורסמת מהסדרה המיתולוגית "קרובים קרובים" יכולה להחזיר אותנו בערגה מסוימת לימים שבהם עוד לא היה צורך לשלוח את הכלב לרחרח את הדלת הנעולה בהישמע פעמון הכניסה, וכל אורח לא קרוא היה מוזמן בברכת 'תרבחו ותסעדו' בורגנית של שנות השמונים. אפילו מר קוזילביץ', האחראי על ועד הבית, לא הטריח את עצמו יותר מידי מלבד תשלומים שוטפים של הדיירים וחשש מפריצות נדירות. אם היה לדיירים בויטק 9 ביטוח ועד בית היה למר קוזילביץ' שקט נפשי, לתשומת ליבו של אילן סוכן הביטוח. כעת נחזור לימינו אנו: בעידן של בניינים רבי קומות – שמונה בממוצע – ולובי עמוס עציצים, גינה מטופחת וחניה לדיירים, רצוי גם שיהיה מה שישמור על הבניין מפני נזקים פיננסיים כאלה ואחרים. אם כך, מה כולל ביטוח ועד בית והאם הוא משתלם?

ביטוח זה, מה הוא אומר?

ביטוח ועד בית מתחלק למעשה לשלושה סוגים שונים: ביטוח מבנה ורכוש משותף, ביטוח חבות מעבידים וביטוח צד ג'.

·         ביטוח מבנה לבית משותף. במגורים בבניין משותף ייתכנו כמובן תאונות אקראיות העלולות לשבש את אורח חייהם של כל תושבי הבניין וישפיעו על גובה התשלום לועד הבית. בניינים ישנים במיוחד חשופים לפגיעות שכאלה דוגמת פיצוץ בצינור מים, פיצוץ בלון גז, שריפה, מים החודרים למעלית, סופות עזות הפוגעות בעצים ובגדרות, מעשי ונדליזם בכניסה לבניין, בתיבות הדואר ובחנייה. כל אלה ועוד הינם מקרים פוטנציאליים לפגיעה ברכוש המשותף לכלל תושבי הבניין.

·         ביטוח חבות מעבידים. ועד בית מעסיק במרבית המקרים גם עובדים אשר דואגים לתחזוקת הבניין, דוגמת פועלי ניקיון וגננים. במקרה של החלקה במהלך ספונג'ה או קיצוץ אצבע על-ידי מזמרה, ייתכן שהעובד יתבע את ועד הבית ואת דיירי הבניין על הפגיעה בו ועל אובדן כושר העבודה. ביטוח חבות מעבידים חל הן על ועד הבית והן על כל דיירי הבניין ומגבה אותם במקרים מסוג זה.