ניכוי מס במקור – על מה ולמה וכמה

אנשים מציירים את המילה מיסים

מהו ניכוי מס במקור

ניכוי מס במקור – שמעתם את הביטוי הזה בעבר? כמעט כל בעל חברה, וגם עוסק מורשה, מתוודע בשלב מוקדם של הקמת העסק למושג "ניכוי מס במקור". ההגדרה לניכוי מס במקור היא: אחוז מס שנקבע על ידי מס הכנסה לכל עוסק עצמאי, בית עסק או חברה בע"מ, המנוכה מסך החשבונית שהוא מוציא על ידי הגורם הלקוח, ומועבר על ידו ישירות למס הכנסה. בפועל, במקום שמקבל הכסף, כלומר, אתה, תעביר את המס שאתה חייב על הכנסתך, הגורם שאמור לשלם לך – הוא זה שמנכה את אחוז ניכוי המס במקור שמס הכנסה קבע עבור הארגון שלך מסכום החשבונית המשולמת בפועל. ולשאלת השאלות:

מדוע קיימת חובת ניכוי מס במקור?

למעשה, ניכוי מס במקור הנו מקדמת מס, שנועדה לצמצם במידה רבה את אחוז ההשתמטות מחובת הדיווח והתשלום למס הכנסה על הכנסות הארגון או העסק שלך. בנוסף, זו אחת הדרכים בהן המדינה מבטיחה לעצמה קבלת מינימום מסויים של הכנסות. במקביל להגנה על המדינה, גבייה באמצעות ניכוי מס במקור חוסכת לך (הנישום החייב במס), חיכוכים עם רשויות המס במדינה.

כיצד מחושב אחוז ניכוי המס במקור?

מאחר ואתה משלם מס הכנסה בהתאם למדרגות המס אליהן הגעת: ככל שהכנסותיך גדולות יותר כך גדל המס שתשלם.
גם אחוז הניכוי נקבע על פי ההכנסה הצפויה שלך ולכן אם מס הכנסה צופה שהכנסותיך יהיו גדולות, הוא יקבע לך אחוז ניכוי מס במקור גבוה. בנוסף לפרמטר הבסיסי הזה, רשויות המס לוקוחות מעין "מרווח סיכון" בהתאם לסוג העסק שלך ופרמטרים נוספים, כך שאם למשל אתה בסקטור שנחשב ל"מסוכן" מבחינת תשלום מיסים, אחוז ניכוי המס במקור שלך יהיה גבוה.
ניקח לדוגמה חברה חדשה שהוקמה לאחרונה: בתחילת הדרך הכנסות החברה נמוכות, אולם היא אינה מוכרת לשלטונות המס, ולכן נקבע לה שיעור ניכוי מס במקור של 15%. לאחר שנתיים גדלות ההכנסות ומדרגת המס עולה ל-20%, אולם לאור האמון שנבנה עם שלטונות המס, אמון שנוצר כתוצאה מדיווח בזמן והעברת התשלומים במועד המוקדם ביותר, מקבלת החברה פטור מניכוי מס במקור. כך יוצא, כי למרות שההכנסות גדלות – שיעור ניכוי המס במקור יורד (במקרה זה יורד לאפס בשל הפטור).

כיצד ניכוי מס במקור מיושם בפועל?

על מנת להמחיש כיצד זה עובד בפועל, ניקח לדוגמה חנות למכשירי כתיבה. החנות זכתה במכרז לספק עטים לתאגיד גדול, כשהמחיר שנקבע עומד על 30,000 ש"ח. בחשבונית שחנות מכשירי הכתיבה הוציאה מופיע הסכום 30,000 ש"ח בצירוף מס ערך מוסף (מע"מ). לחנות אישור ממס ההכנסה לניכוי מס במקור בשיעור של 25%. אישור זה מוצג לתאגיד בצירוף אישור על ניהול ספרים (אישור פורמאלי שבית העסק רשום כחוק במאגר שלטונות המס בישראל). לפיכך, התאגיד משלם בפועל לחנות 22,500 ש"ח בצירוף המע"מ המלא על סכום העסקה (30,000 ש"ח). במקביל על התאגיד לשלם למס הכנסה את המס שניכה מהחשבונית (7,500 ש"ח) לא יאוחר מה-15 לכל חודש.

מה קורה במידה ואין לי אישור על ניכוי מס במקור?

במידה ואין לך אישור על ניכוי מס במקור, על הגורם המשלם לנכות את הסכום המקסימלי הקבוע על פי תחומי העיסוק השונים במשק, ולרוב עד 30% מההכנסות. תוכל למצוא פירוט על שיעור ניכוי המס במקור העדכני, באתר מס הכנסה.

חשוב לדעת, כי החל משנת 2009 הופסק משלוח אישורי נכוי המס במקור המודפסים, ונתון זה מופיע כיום באתר האינטרנט של רשות המיסים.

אחוז ניכוי המס במקור אינו בהכרח אחוז המס השנתי הסופי שעליך לשלם בתום שנת המס

אחוז המס אותו יש לנכות במקור ואחוז המס שבחישוב הסופי ישלם בית העסק אינם בהכרח תואמים, מאחר ומס ההכנסה מחושב בראייה שנתית. ייתכן מצב בו בית עסק מקבל תשלום ממנו מנוכים 10%, אולם בחישוב הסופי באותה שנה תחושב מדרגת מס של 5% – במקרה זה יקבל הארגון החזר מס. לעומת זאת, עשוי להיות מצב הפוך בו ארגון גדול מקבל פטור מניכוי מס במקור, כשבסוף השנה יהיה עליו לשלם מס בשיעור של 35%.

לצורך ההמחשה נחזור לחנות מכשירי הכתיבה שלנו, שהוציאה חשבונית על סך 30,000 ש"ח ממנה נוכו 25% בניכוי מס במקור. יתכן כי בסוף שנת המס יחושב לחנות סך הכנסות נמוך יותר שיגיע למדרגת מס נמוכה יותר, ולכן בית העסק יקבל החזר מס ממס ההכנסה, שכן לפי הממוצע החודשי באותה שנה היה עליו לשלם מס של 20% בלבד. לעומת זאת, אם ייצא שאחוז המס שהחנות צריכה הייתה לשלם עומד על 30% – יהיה על החנות לשלם לאחר הגשת הדו"ח השנתי את ה-5% הנותרים.

האם ניתן לשנות את אחוז המס במקור לאחר שנקבע ואיך עושים זאת

ניתן לשנות את אחוז ניכוי המס במקור. אם תפנה לפקיד השומה במס הכנסה ותציג הכנסות שונות מאלה התואמת את מדרגת המס שנקבעה לך – מס ההכנסה עשוי לשנות עבורך את אחוז ניכוי המס במקור מזה שנקבע. כדאי ורצוי להתמקח עם פקידי מס הכנסה אם האחוז שנקבע לך פוגע בתזרים המזומנים שלך ואם אתה חש כי אינו צודק. השתדל להוכיח מוסר תשלומים גבוה לאורך השנים ועמידה בחבויות המס שלך ככלי לקבלת הקלות באחוז ניכוי המס במקור ועד לקבלת פטור מלא מניכוי מס במקור.

מה קורה אם לא מנכים מס במקור?

המדינה מטילה סנקציות ועונשים בגין אי ניכוי מס במקור. הסנקציה על פי פקודת מס הכנסה כנגד מי שלא ניכה מס במקור, או מי שקיבל הכנסה בידיעה שלא נוכה ממנה מס על פי חוק, עלולה להיות קנס של עד פי שניים מסך כל הסכומים שלא נוכו, ואף שנת מאסר, או שניהם יחד.
אם ברשותך חברה (וגם אם לא) תוכל לקרוא עוד על מס חברות וכיצד מוציאים חשבונית מס