בדקו כיצד לקבל פטור או הקלה במס על רווחי הון

תמונה של כסף וקוביות שרשום עליהן מס

מס הכנסה? לא רק על המשכורת שלך: אם הרווחת הון ממכירת נכס פיננסי – מס הכנסה דורש שתשלם מס על רווחי הון

מס רווחי הון? מה זה? מס על רווחי הון מוטל על אותו רווח אותו מניבים הנכסים הפיננסיים שלך (רווחים המכונים גם "תשואה"). כשמדברים על נכס פיננסי מתכוונים, בדרך כלל, למניות, ניירות ערך, קרנות נאמנות, פיקדונות בנקאיים, חברה שבבעלותך וכדומה. ובמילים אחרות: כל מה שיש בידך שמניב כסף שלא מ-"יגיעה אישית" (לא מעבודה בפועל), כגון מניות או קרנות השתלמות, או כל מה שאתה מחזיק ושיש לו ערך כספי, כגון חברה, אופציות ואפילו פטנט שרשום על שמך ושיש לו ערך כספי. לא מספיק מובן? קבל דוגמא.

ניקח לדוגמא בעל חווה המגדל פרה, שתהיה בריאה, שמניבה מדי יום חלב. החוואי מוכר את החלב מדי יום ברווח מסוים. מכירת החלב היא הכנסה פירותית, ובמילים אחרות: החוואי עובד פיזית על מנת לחלוב את הפרה (מה שרשויות המס מכנות "יגיעה אישית"). עם זאת, אם יחליט החוואי למכור את הפרה (ומי לא חיפש פעם פרה ביד 2) – הוא ימכור את הנכס שבבעלותו, ובפועל מכירת הפרה תחשב הכנסה הונית – מאחר והיא נכס שווה כסף ומניב כסף. מובן?