מדרגות מס רכישה – כמה מס תשלמו?

פתק של המילה מס וסימני שאלה לידיו

לפני שאתה קונה דירה כדאי שתבדוק כמה מס רכישה עליך לשלם

 

מחירי הנדל"ן בעת האחרונה הרקיעו שחקים ודירות עולות יותר מבעבר. מעבר למחיר הדירה יש לשלם מס, הנקבע לפי מדרגות מס רכישה. מדרגות מס רכישה קובעות למעשה כמה מס תשלמו בנוסף למחיר הנכס והן חלות על נכס שנקנה לטובת מגורים (ולא לעסק/ משרד/ חנות, וכו'). תשלום מס הרכישה פוטר אתכם כקונים מתשלום מיסים נוספים בגין רישום והעברת בעלות על הנכס בטאבו. מבחינה חוקית חובה לשלם מס רכישה ובמידה ולא שולם לא יהיה לעיסקה תוקף. לכן, כדאי גם לקרוא לפני-כן על המדרגות לגן עדן, מה גובה המס וכיצד הוא נקבע.

קרא בהרחבה על מס רכישה

קביעת מדרגות מס רכישה

בהנחה שזוהי דירת המגורים היחידה בבעלותך, מדרגות מס הרכישה שנקבעו בחוק, הן כדלקמן:

סכוםגובה מס הרכישה
עד סכום של 1,084,935 ש"חהמדינה מעניקה לך פטור מלא ממס רכישה
סכום רכישה הנע בין 1,084,93 ל-1,524,770 ש"חמס הרכישה יעמוד על 3.5%
מעבר ל-1,524,770   ש"חיש לשלם מס רכישה בגובה 5%

לדוגמא: אם הדירה שרכשת עולה 1,200,000 ש"ח: על הסכום 0-1,084,935 לא תשלם מס ואילו על הסכום שבין 1,084,935 ל-1,200,000 (הסכום יעמוד על 115,065 ש"ח) תשלם 3.5%. דהיינו מס הרכישה שלך על הדירה יהיה 4,027 ש"ח.

מה קורה אם בבעלותך נכסים נוספים

אם בבעלותך דירה או דירות נוספות מדרגות מס הרכישה שפורטו לעיל אינן חלות עליך, אלא יהיה עליך לשלם מס רכישה מדורג במדרגות של 3.5% על חציה הראשון של הרכישה ושל 5% על חציה השני של הרכישה – כלומר, ללא מדרגת הפטור של 0%. אלא שבמקרה זה, אם תמכור את אחד הנכסים שבבעלותך במהלך 24 החודשים שלאחר רכישת הנכס האחרונה שלך תוכל להחשב כמי שרכש דירה יחידה, ולפיכך לקבל את מדרגת הפטור המוענקת לך על פי חוק.

במידה ואתה מוכר דירה ורוכש דירה אחרת בשווי דומה מס הכנסה מעניק לך הנחה של עד 50% בתשלום מס רכישה. במקרה בו תקבל דירה מקבלן בתמורה לדירה שתפנה (רכישה המכונה גם רכישה במסגרת פינוי-בינוי) תהיה פטור לחלוטין ממס רכישה. בנוסף, לפי עדכון מדרגות מס הרכישה ב2012 ובשל מצוקות הדיור הוחלט כי כל אדם המעוניין לרכוש דירת מגורים ראשונה יוכל לקבל פטור מלא 100% ממס רכישה עד לסכום המעוגן בחוק 1.42 מיליון ₪, מה שיאפשר למחוסרי דירות רבים במדינה לרכוש דירות מגורים.

להלן טבלה המציגה מחירי דירות לדוגמא ואת מס הרכישה שיש לשלם עבורן:

כמה הדירה שלך עולהמה גובה המס רכישה
1,000,000 ש"ח0 ש"ח
1,100,000 ש"ח527 ש"ח
1,200,000 ש"ח4,027 ש"ח
1,300,000 ש"ח7,527 ש"ח
1,400,000 ש"ח11,027 ש"ח
1,500,000 ש"ח14,527 ש"ח
1,600,000 ש"ח19,156 ש"ח
1,700,000 ש"ח24,156 ש"ח
1,800,000 ש"ח29,156 ש"ח
1,900,000 ש"ח34,156 ש"ח
2,000,000 ש"ח39,156 ש"ח

כיצד נקבע שווי הנכס לפיו יש לחשב את מדרגות מס הרכישה

במידה וערך הנכס נקוב בדולרים, יש לחשב את ערכו השקלי של הנכס ביום הרכישה עצמה, על פי שער הדולר בשקלים. עם זאת, קיימת אפשרות להעריך את שווי הנכס באמצעות הערכת שמאי מוסמך, או באמצעות סקר שוק שיעשה על ידי הקונה. במילים אחרות: אם רכשת דירה, עליך להעריך באחת משלושת הדרכים שפורטו לעיל את שוויה ולהצהיר על כך למס הכנסה. בהנחה שהצהרתך סבירה, כלומר- משקפת את ערכו הריאלי של הנכס, מס הכנסה יקבל אותה.

למידע נוסף בנושא רכישת דירה קרא בהרחבה על מס מכירה ועל מיסוי מקרקעין