ביטוח פנסיה – עד 30% הנחה לגולשים באתר!

זוג בפנסיה מסתכל על השקיעה

משנת 2008 יש לבטח את כלל העובדים במשק הישראלי בביטוח פנסיוני. על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק חובתם של כל המעסיקים במשק לרכוש ביטוח פנסיה לעובדים, כאשר הצו המעודכן קובע כי החל מחודש יולי 2016 יעמוד שיעור ההפרשות על 18% מהשכר. הצו קובע כי 5.75% מהשכר יופרש על ידי העובד והיתר יופרש על ידי המעסיק, כלומר 12.25%, ומתוכם 6.25% המעסיק חייב להפריש לטובת רכיב תגמולים ועוד 6% לטובת קרן פיצויי פיטורים של העובד.

מה זה ביטוח פנסיוני?

ביטוח פנסיה נועד להבטיח לעובדים במשק הישראלי מענה במקרה של פגיעה ביכולתם להתפרנס ולפרנס בכבוד את בני משפחתם. עם הגעתו של העובד לגיל פרישה הוא זכאי לקבל קצבה חודשית המבטיחה שמירה על רמת החיים לה הורגל ומאפשרת לו לחיות בכבוד. בנוסף, ביטוח פנסיוני כולל מענה לשני מצבים נוספים של פגיעה ביכולת העובד להתפרנס- נכות ומוות. מעבר לכך, במקרה של התפטרות או פיטורים של העובד הוא יוכל למשוך את כספי הפיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני, בהתאם למגבלות הקבועות בחוק.

חשוב להדגיש כי ביטוח פנסיה חדשה נועד לסייע ללמעלה ממיליון שכירים במשק ליהנות מפנסיה בהגיעם לגיל הפרישה מהעבודה. על פי החוק הישראלי גיל הפרישה לגברים הוא 67 ולנשים 64. בגלל השינויים לאורך השנים בחוק פנסיה חובה, הידוע גם בכינוי צו הרחבה לפנסיית חובה בישראל, חשוב לקבל ייעוץ פנסיוני על מנת לבחור את אפיק החיסכון הפנסיוני.

שלושה אפיקי חיסכון פנסיוני

ראוי לציין כי ישנם שלושה אפיקי חיסכון פנסיוני- קרן פנסיה, קופת גמל, ביטוח מנהלים. ההחלטה היכן לחסוך לפנסיה הינה קריטית לעובדים ומדובר בהחלטה פיננסית משמעותית המשפיעה על חיי כל אדם בארץ. קרן פנסיה נועדה לחיסכון לגיל הפרישה וכוללת כיסוי למקרי נכות ומוות. ביטוח מנהלים הוא תוכנית משולבת של ביטוח חיים וחיסכון לפנסיה. קופת גמל מהווה אפיק חיסכון נוסף לגיל הפרישה המזכה בהטבות מס, אך אינה כוללת מרכיבים של ביטוח נכות או שאירים, אותם ניתן לרכוש בנפרד.

בנוסף לאפיקי החיסכון הפנסיוני יכול כל אדם לרכוש כיסויים ביטוחיים נוספים כמו אובדן כושר עבודה, פנסיית נכות, ביטוח חיים ריסק ופנסיית שארים. את הכיסויים הנוספים ניתן לרכוש כחלק בלתי נפרד מאפיק ביטוח פנסיוני או בנפרד.

כספים שהופקדו לאחר שנת 2008 יקבל המבוטח כקצבה חודשית למשך כל חייו, כספים שהופקדו לפני 2008 ניתן במקרים מסוימים ובהתאם לאפיק החיסכון לקבל כקצבה הונית בסכום חד פעמי.

באמצעות פורטל המרכז הישראלי לצרכנות פיננסית משווים וחוסכים בעלויות ביטוח פנסיה. הנכם מוזמנים למלא את הטופס באתר ולקבל הצעות אטרקטיביות מכל חברות הביטוח המנהלות את כספי הפנסיה של העובדים במשק הישראלי.